Aandacht voor Kindermishandeling

Foto: Pixabay

Van 20 tot en met 26 november is de Week tegen Kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR), het advies- en meldpunt voor huislijk geweld en kindermishandeling, vraagt deze week extra aandacht voor het melden van vermoedens van kindermishandeling. Sinds het begin van dit jaar tot en met september 2017 ontving VTRR 1.510 meldingen van kindermishandeling en gaf 2.403 adviezen over kindermishandeling aan ongeruste bellers.

Jaarlijks hebben ruim 118.000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar in Nederland te maken met een vorm van kindermishandeling. Gemiddeld in elke schoolklas één kind! Helaas krijgt maar de helft van de kinderen hulp.

Dagelijkse situaties
Vrijdagmorgen, tien uur. Een ongeruste buurman belt naar VTRR. Geëmotioneerd vertelt hij over de continue ruzies die zich afspelen in het huis naast hem. Hij hoort dagelijks de moeder schreeuwen tegen de kinderen, waarna de kinderen soms een uur lang blijven huilen. De kinderen waren eerst altijd vrolijk en open naar iedereen toe en zijn nu erg teruggetrokken geworden. Ze maken geen praatje meer met de buurman als ze hem tegenkomen en gaan altijd snel naar binnen. De gordijnen zijn overdag vaak dicht. Ook zag hij onlangs bij één van de drie kinderen een flinke blauwe plek op de wang. De buurman voelt dat de thuissituatie voor de kinderen niet goed is en is bang dat ze thuis niet veilig zijn. Hij overlegt met VTRR omdat hij zich erge zorgen maakt en doet een melding van de thuissituatie.

LEES OOK: Mantelzorgcompliment voor mevrouw Troost

Stappen na een melding
Soortgelijke telefoongesprekken voeren de medewerkers van VTRR dagelijks. Wat gebeurt er met zo’n melding? De onderzoeker van VTRR overlegt met een collega, een gedragswetenschapper en/of een vertrouwensarts. Wat zijn de feiten precies? Is er meer informatie over het gezin bekend? En als de melding daar inderdaad aanleiding voor geeft kan er dan gelijk hulp ingezet worden of moet er een onderzoek gedaan worden? Om dat te weten vindt er eerst een huisbezoek bij de betrokkenen plaats om de zorgen te bespreken en te luisteren naar hun kant van het verhaal. Als de situatie bij binnenkomst niet helemaal duidelijk is en de betrokkenen geen hulp aanvaarden, dan kan de medewerker informatie inwinnen bij de school van de kinderen, de huisarts, de wijkagent en de eventueel al betrokken hulpverleners. De medewerker van Veilig Thuis concludeert samen met een collega en/of de gedragswetenschapper of er sprake is van kindermishandeling en bepaalt welke hulpverlening passend is. Daarin werkt Veilig Thuis indien nodig samen met het Jeugdondersteuningsteam (JOT) en/of de gezinsregisseurs van de gemeente. Mocht  vanuit het onderzoek van Veilig Thuis blijken dat de ouders niet willen meewerken, dan wordt er gekeken of er voldoende feiten zijn om gedwongen hulpverlening in te zetten. Veilig Thuis kijkt mee om te zien of de hulp tot gewenst resultaat leidt. De melder krijgt schriftelijk te horen hoe het verder is gegaan met de melding.

Wees de eerste die iets doet
Juist de zorgvuldigheid in het proces rondom een melding is erg belangrijk. Niet alles is immers wat het lijkt. Veel mensen voelen vaak een drempel om met VTRR te bellen. Ze twijfelen of ze het wel goed zien, voelen het als verraad of zijn bang voor de gevolgen. Vaak klopt een onderbuik gevoel wel. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die iets doet. Wees u ervan bewust dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht en de betrokkenen vaak blij zijn dat er iemand aan de bel trekt. Het kan al helpen dat u er bent voor het kind of het gezin. Laten we het signaleren en bespreken van zorgen over kindermishandeling normaler maken.

LEES OOK: Tweede kledinglijn voor Gio en Melanie Latooy

Veilig opgroeien op Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee zetten veel professionals zich in voor kinder- en jeugdhulp. Maar burgemeester Grootenboer vraagt ook nadrukkelijk de hulp van inwoners. “Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien op Goeree-Overflakkee. Kom daarom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling! Dit kan door advies in te winnen bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het Jeugd Ondersteuningsteam van de gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld of verwaarloosd kind voorgoed te veranderen”.

Vragen of advies
Voor vragen, advies of anoniem melden kunt u gratis 24/7 bellen met VTRR via het telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl.

Reacties