Van der Meer kiest eigen raadszetel

Foto: VVD Goeree-Overflakkee

Henk van der Meer heeft besloten zich na vierentwintig jaar terug te trekken uit de VVD-fractie in de raad van Goeree-Overflakkee.

Nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee hebben onder andere geleid tot zijn besluit zich per 9 augustus 2017 terug te trekken. In de voorbereidingen naar de komende verkiezingen van maart 2018 heeft Henk er onvoldoende vertrouwen in dat in de nieuwe fractie ruimte voor hem zal zijn. “Na 24 jaar actief geweest te zijn voor de diverse fracties van de VVD in de raad van de voormalige gemeente Goedereede en de eerste raad van de per 1 januari 2013 gevormde gemeente Goeree-Overflakkee doet het pijn dat het tot deze beslissing heeft moeten komen”, zegt Henk.

LEES OOK: Flakkeese vlog-tweeling komt met eigen kledinglijn

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen is het Lokaal Netwerk VVD Goeree-Overflakkee bezig met de voorbereidingen en volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het VVD-hoofdbestuur in Den Haag. Het hieruit volgend beleid is met unanieme stemmen door de algemene ledenvergadering (ALV) op 23 mei jl. vastgesteld. Dit leidt in de praktijk tot een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen het Lokaal Netwerk: er wordt een evenwichtiger man/vrouw-verhouding nagestreefd en aansluiting gezocht bij de landelijke trend tot verjonging van de raadsfracties. Ook wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging voor de maatschappelijke thema’s en de actieve ondernemers op Goeree-Overflakkee.

Zoals Henk van der Meer recentelijk in diverse interviews aangegeven heeft, zou hij nog graag een raadsperiode actief zijn. Het vastgesteld Kaderstellend Advies tijdens de ledenvergadering geeft voor zijn gevoel geen ruimte aan zijn ambities. Hij kiest ervoor de resterende zeven maanden op eigen titel de raadsperiode af te maken en zal daarbij zijn liberale instelling als uitgangspunt nemen. De VVD-fractie en het bestuur betreuren zijn voortijds vertrek uit de fractie. “Henk van de Meer is juist door zijn jarenlange ervaring een gewaardeerd fractielid en wij hadden graag gezien dat hij zijn raadstermijn zou afmaken. Uiteraard blijven zijn kennis en kunde welkom binnen advies- en bestuursfuncties binnen het Lokaal Netwerk Goeree-Overflakkee,” aldus het bestuur.

Reacties