Lambert van Nistelrooij bezoekt GO

Foto: Wim van Vossen Fotografie

Op uitnodiging van de gemeente Goeree-Overflakkee bracht CDA Europarlementariër Lambert van Nistelrooij op maandag 19 december voor de tweede maal een werkbezoek aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

Het bezoek stond in het teken van de mogelijkheden om Goeree-Overflakkee op sociaal en economisch gebied naar een hoger niveau te brengen.

Van Nistelrooij was al eerder te gast op Goeree-Overflakkee, namelijk voor een werkbezoek in september 2013. Burgemeester Ada Grootenboer en wethouder Arend-Jan van der Vlugt ontvingen de heer Van Nistelrooij voor een tweede werkbezoek aan het eiland op 19 december 2016. Het bezoek stond in het teken van het bespreken van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de EU om Goeree-Overflakkee op sociaal en economisch gebied op een hoger niveau te krijgen. Tijdens het bezoek werden verschillende initiatieven op Goeree-Overflakkee op het gebied van zorg en welzijn, economie, duurzaamheid en innovatie onder de aandacht gebracht.

LEES OOK: Vijfde Delta Netwerk bijeenkomst

Paulina.nu
Jan Peter Robijn en Marita Dogterom, stakeholder en projectmanager bij Paulina.nu, gaven een presentatie over het eilandelijk samenwerkingsverband Paulina.nu. Inwoners, ondernemers, gemeente en zorgverleners van Goeree-Overflakkee nemen hierin gezamenlijk de verantwoordelijkheid om uitmuntende zorgvoorzieningen en gezondheidsprogramma’s verder te ontwikkelen en dichtbij aan te bieden.

Smart Water
Aansluitend volgde een presentatie over Smart Water door Mike Dreisch, bestuurslid bij de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee). Smart Water is een strategie voor de regionale economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee, waarbij ook het onderwijs nauw betrokken is. Het vergroten van innovatie, productiviteit en hoogwaardige werkgelegenheid in de watergebonden sectoren (duurzame landbouw, maritiem, recreatie en toerisme) zorgt voor een versterking van de woningmarkt en de gehele economische ontwikkeling op Goeree-Overflakkee.

Getijdencentrale
Programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland, sloot af met een presentatie over de getijdencentrale bij de Brouwersdam. Een doorlaat in de Brouwersdam zorgt voor een verbeterde waterkwaliteit in de Grevelingen door de toestroom van zuurstofrijk zeewater. Dit maakt (mossel)visserij weer rendabel en er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Daarnaast kan in de doorlaat een getijdencentrale worden gehangen, die door de getijdenwerking in de Brouwersdam groene energie kan opwekken voor alle huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

LEES OOK: Lintje voor de heer C.M. Uijl

Ondersteuningsmogelijkheden
Tijdens een afsluitende werklunch spraken burgemeester Grootenboer en wethouder Van der Vlugt verder met Van Nistelrooij over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit de EU aan het eiland. De burgemeester ziet vooral kansen door samen te werken en verbindingen te leggen, ook buiten de grenzen van Goeree-Overflakkee en zelfs buiten de landsgrenzen: “Ik ben trots op onze samenwerking met de provincie en het Rijk, maar bij een aantal grote projecten hebben we ook de steun vanuit de EU hard nodig. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van samenwerken en contacten leggen”.

Van Nistelrooij was enthousiast over de sociale, economische en duurzame initiatieven en samenwerkingsvormen op het eiland. Hij had veel waardering voor de manier waarop gemeente, ondernemers, onderwijs en inwoners dit met elkaar oppakken.

Reacties