Infoavond over alcohol en drugs

Foto: Pixabay

Op maandagavond 28 november werd in de kantine van voetbalvereniging OFB in Ooltgensplaat een preventieavond georganiseerd voor jeugdleden, ouders, verzorgers en leerlingen uit groep 8 van de plaatselijke basisschool, over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik.

De gemeente Goeree-Overflakkee is blij met dit initiatief en hoopt dat de voetbalvereniging uit Ooltgensplaat hiermee een voorbeeldfunctie heeft naar andere sportverenigingen op het eiland. Op basis van een preventie- en handhavingsplan en de beleidsnota verslavingspreventie is de gemeente ook zelf actief als het gaat om het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik. Het uitgangspunt van de gemeente is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van middelengebruik en overmatig middelengebruik door jongeren en volwassenen. Wethouder Gerrit de Jong: “Ook deze bijeenkomst draagt bij aan een stuk bewustwording. Als bijvoorbeeld alcohol niet zonder meer voor iedereen gemakkelijk te verkrijgen is – ook niet in een voetbalkantine-, draagt dat hopelijk bij aan het besef wat alcohol doet met jonge kinderen. Het is goed dat deze club zijn verantwoordelijkheid neemt.”

LEES OOK: Eva & Friends voor Serious Request 2016

De directe aanleiding voor deze bijeenkomst was de schade aan het voetbalcomplex, veroorzaakt door hangjongeren onder invloed van alcohol en/of drugs. Arie van der Vliet, voorzitter OFB: “We willen als vereniging beslist voorkomen dat jonge voetballertjes zich bij deze groep aansluiten en het gedrag en middelengebruik overnemen. Dit pakken we aan door aan te tonen dat alcohol- en drugsgebruik niet te combineren is met sporten. Sporten is  een belangrijk onderdeel van een gezond leven. Door op een gezonde en verantwoorde manier te sporten, worden en zijn de resultaten op school ook veel beter. Je bent gewoon veel fitter. Dit is al door meerdere onderzoeken aangetoond.”

De aanwezigen zijn goed geïnformeerd over wat  alcohol en drugs met je (prestaties) doen en wat de gevolgen op langere termijn zijn. Ook al drink je slechts een paar glazen de avond voordat je moet sporten, heeft dit een negatief effect op je prestatie. Je coördinatie is trager en het heeft ook effect op je reactievermogen. Een keeper bijvoorbeeld dient op heel onverwachte zaken snel te kunnen reageren.

De preventieavond, die een verplicht karakter had, werd gesteund door de gemeente (preventiemedewerkers), politie (wijkagenten), Boumanstichting, CBS De Hoeksteen en de dorpsraad Ooltgensplaat.

Reacties