Toezicht en controle op leefbaarheid

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Donderdag 24 november ondertekenden burgemeester G.C.G.M. Rabelink van de gemeente Schouwen-Duiveland en burgemeester A. Grootenboer van Goeree-Overflakkee een handhavingsconvenant.

Op dinsdag 30 augustus hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de beide gemeenten al ingestemd met de inhoud van dit convenant. De officiële ondertekening, waarbij ook van beide gemeenten een aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) aanwezig was, heeft dit convenant nu bekrachtigd. Het is de bedoeling dat de uitvoering ervan in 2017 voortvarend wordt opgepakt.

Grensoverschrijdende samenwerking
In het convenant is de samenwerking tussen de twee gemeenten op het terrein van toezicht en handhaving vastgelegd. Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid. Het convenant maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) en toezichthouders over en weer ingezet kunnen worden op het grondgebied van de gemeenten.

LEES OOK: Grondovereenkomst Noordrand ondertekend

Gedeeld belang
Steeds meer handhavingstaken worden aan gemeenten overgelaten. Dit betekent dat van de Boa’s meer wordt verlangd. Daarnaast komen de taken en werkzaamheden van de Boa’s van beide gemeenten sterk overeen. Burgemeester Rabelink: “Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben veel raakvlakken. Raakvlakken die zich vertalen in een gedeeld belang en een behoefte aan verdere samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving. Dit convenant stelt ons in staat elkaar te versterken. Niet alleen doordat we gezamenlijk kunnen handelen en optreden. Dit convenant vormt de basis voor een verdere uitwisseling van kennis en ervaring.”

Toekomst 
De samenwerking moet leiden tot een adequatere uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de aan elkaar grenzende recreatiegebieden zoals het strand en de Brouwersdam. Beide burgemeesters kijken uit naar een goede en constructieve samenwerking. Burgemeester Grootenboer: “We gaan eerst op beperkte schaal beginnen en vervolgens uitbreiden naar andere onderdelen. De uitvoering van de Drank- en Horecawet hoort daar dan ook bij.”

foto-bij-persbericht-ondertekening-handhavingsconvenant_1

Reacties