Succesvolle samenwerking Brouwersdam

Foto: Rijkswaterstaat

Samen sloegen ze een golfbal over het strand van de Brouwersdam naar de waterlijn.

Wethouders Jacqueline van Burg en Frans Tollenaar van de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, provinciesecretaris van Zeeland Ab Smit, programmadirecteur Hans Kleij van de provincie Zuid-Holland, Maurits Drenth van het Platform Pioniers Brouwersdam en Ellen Visser, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee en Delta sloten hiermee vandaag de samenwerking af die een breder en hoger strand voor de Brouwersdam heeft opgeleverd. De sprekers waren zeer positief over zowel de wijze van samenwerken als het resultaat. In totaal werd vijfhonderdduizend kubieke meter zand opgespoten. Daarmee kan dit recreatiestrand, dat van grote betekenis is voor de economie, de recreatie en het toerisme in de regio, weer zo’n tien jaar vooruit.

LEES OOK: Kernbezoek in Goedereede is laatste dit jaar

Op diezelfde plek bij de waterlijn, op de grens van het oude en nieuwe strand, stond de tekst ALLES BEWEEGT in levensgrote letters van zand geschreven. Dit is de titel van het poëtisch filmverslag dat Bruno Doedens van SLeM  van de zandsuppletie bij de Brouwersdam maakt.

Slim omgaan met zand
De vijf overheidspartijen en het Platform Pioniers Brouwersdam, dat 19 plaatselijke ondernemers vertegenwoordigt, hebben de strandsuppletie bij de Brouwersdam als volgt mogelijk gemaakt:

  • Bij de eerstvolgende suppletie op de Kop van Schouwen wordt op een deel éénmalig geen zand aangebracht vanwege een natuurherstelproject. Hierdoor is vierhonderdduizend kubieke meter zand uitgespaard. Er is voor gekozen dit zand op een andere plek langs de kust van Schouwen in te zetten. De Brouwersdam had als locatie de voorkeur;
  • Vanuit Rijkswaterstaat is zand beschikbaar om de hele Nederlandse kust te laten meestijgen met de zeespiegel. Van dit zand is honderdduizend kubieke meter ingezet voor het strand van de Brouwersdam;

Omdat er voor Rijkswaterstaat meerkosten waren om het zand op het strand aan te brengen, hebben de lokale ondernemers, de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee en de provincies Zeeland en Zuid-Holland bijgedragen in de kosten.

LEES OOK: Kinderen maken Oude-Tonge veiliger

Bescherming tegen de zee
Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee. Het strand van de Brouwersdam komt normaal niet in aanmerking voor kustonderhoud met zandsuppleties. De dam beschermt het achterland immers al. Door de invloed van golven, getij, stromingen en de wind verdwijnt het zand hier echter gestaag van het strand.

Meerwaarde voor natuur en recreatie
Door deze samenwerking en het slim omgaan met zand is het recreatiestrand op de Brouwersdam groter, herstelt en ontwikkelt de natuur zich op de Kop van Schouwen en blijft de Deltakust veilig. Zo gaat kustbescherming hand in hand met meerwaarde voor natuur en recreatie. De helft van het zand is in het najaar van 2015 op het strand van de Brouwersdam aangebracht. Vanwege slecht weer is het werk toen onderbroken. Tussen begin september en begin oktober 2016 is de rest van het zand aangebracht.

Reacties