Massale opkomst Kopzorgen Goeree

Foto: Ouddorp Kust Ruimte Rust

Op dinsdag 25 oktober was de opkomst groot bij de informatiebijeenkomst in Dorpstienden, georganiseerd door Ouddorp Kust Ruimte Rust.

Dit burgerinitiatief presenteerde hun Landschapsvisie voor de kop van Goeree. Daarnaast spraken ook genodigden over hun visie op de toekomst. Aanwezige partijen, naast OKRR, waren: de vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO), Natuurmonumenten en wethouder Tollenaar namens de gemeente. Het publiek kreeg de kans om vragen te stellen.

Inhoud bijeenkomst
Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust begon de avond met het aangeven waar ze voor staan. Gjalt Huppes als woordvoerder: “We zijn niet tegen ontwikkeling. De al uitgevoerde projecten Duynhille en Landal zijn mooie projecten, maar kijk uit voor verdringing.” Meer recreatiebouw betekent bestaande parken die leeg komen te staan. De groep maakt zich hard om de rust, ruimte en leegte te behouden op de kop van Goeree. Voor zowel de inwoners als voor de recreanten. Zij zijn van mening dat juist de rust van de natuur mensen naar de kust trekt. De wens is om strand, duinen en akkerbouw te laten zoals het is.

LEES OOK: Kopzorgen om Kop van Goeree

De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de bouwprojecten van de gemeente, die al verwezenlijkt zijn en die nog op stapel staan. Het grootste project, onder de naam Ouddorp Bad, bevat onder andere een plan van Fletcher Hotel om langs de Vrijheidsweg in Ouddorp flats van vier hoog te bouwen. Hiermee zal de openheid van dit gebied verloren gaan, vindt OKRR. Dit bestemmingsplan moet nog in de gemeenteraad behandeld worden. Jan Baks van NLGO beaamde dat juist vanwege de mooie vergezichten mensen naar Goeree komen.

“Nu zie je vanaf de N57 de polder en de vuurtoren. Stel je voor dat het land daar vol zou staan met caravans.” “Het is belangrijk dat we onze stem laten horen”, vond Gert de Groot van Natuurmonumenten. Want, al wordt vaak het tegendeel gedacht, er is daar wel ruimte voor namelijk. Volgens hem is regie op handhaving en ruimte nodig, anders raakt Goeree haar kroonjuwelen kwijt. “We willen ze toch ook aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven”, voegde hij eraan toe.

Namens de VEERO sprak Peter Grinwis voor de ondernemers: “Het eiland zou er anders uitzien als er geen recreatie was. Kleine initiatieven moeten mogelijk zijn.” Hij roept kleine bedrijven op om een plan te maken met hun toekomstvisie voor de komende tien tot twintig jaar.

Ten slotte was het woord aan Wethouder Frans Tollenaar die beloofde dat de gemeente alles gaat afwegen wat er deze avond gezegd is.

LEES OOK: Begroting GO 2017 te vinden in begrotingsapp

Aanbevelingen
Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft vier aanbevelingen voor de gemeente: “Laat de Landschapsvisie leidend zijn voor de Recreatievisie; Help ons de Landschapsvisie aan te scherpen zodat het voor alle partijen aanvaardbaar is; Betrek de OKRR bij het opstellen van de Recreatievisie; Neem geen besluiten over recreatie voordat de Recreatievisie gereed is.”

Grote opkomst
Dat de bouwplannen voor grote onrust zorgen bij inwoners en recreanten bleek ook tijdens de eerste bijeenkomst van 9 juli jl.. Tijdens deze kustwandeling in Ouddorp was er een opkomst van bijna 500 mensen. Tijdens de bijeenkomst van 25 oktober jl. waren er naar schatting ruim 400 mensen. Pas na uitbreiding van de zaal kon iedereen naar binnen om de sprekers te horen. Dit laat zien dat het onderwerp leeft bij de inwoners. Na afloop mocht het publiek vragen stellen. Deze waren vooral gericht aan de gemeente, zoals: “Weet u wel wat de recreant wil?” “Hoe zit het met de toegangswegen?” “Zijn de duinen niet gebouwd als bescherming tegen de zee?” “Waarom mag de agrarische sector niet meespreken in dit verhaal?” Door het applaus was te merken dat de meerderheid van de zaal achter de vragenstellers stond. Antwoorden hierop waren er niet, maar de gemeente zou alles in overweging nemen. De eerste prangende vraag uit het publiek was: “In hoeverre is er nog inspraak, of is alles al vastgesteld?” Volgens de wethouder is er op plannen waar geen besluit over genomen is nog inspraak mogelijk.

Kustpact
Dat er ruimte is voor inspraak blijkt wel uit de uitkomst van het Kustpact. Deze overeenkomst bevat landelijke afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het onderwerp kustbebouwing is namelijk niet alleen op Goeree-Overflakkee onderwerp van gesprek. Op 25 oktober jl. werd bekend gemaakt dat langs de Nederlandse kust geen nieuwe huisjes of paviljoens op het strand bij mogen komen. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan nog worden bijgebouwd.

LEES OOK: Gemeente Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter

Vervolg
Er zullen meer besprekingen komen tussen de genoemde partijen. De gemeenteraad moet nog over enkele plannen stemmen. De vereniging organiseert, zodra er meer bekend is, een vervolgbijeenkomst. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden door berichten in de lokale kranten en andere media, zoals de website: www.ouddorpkustruimterust.nl. U vindt hier het overzicht van de bouwprojecten en de mogelijkheid om dit initiatief te steunen. Ook kunt u zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reacties

Cookieinstellingen