Elektriciteitsnet GO klaar voor duurzaam

Foto: Sicco Pictures

Stedin heeft het vernieuwde elektriciteitsverdeelstation in Ooltgensplaat in gebruik genomen.

Hiermee rondt Stedin de operatie af om het elektriciteitsnet van Goerree-Overflakkee klaar te maken voor de toekomst. Met een investering van meer dan honderd miljoen euro is de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet geoptimaliseerd en kan duurzaam opgewekte energie altijd van, naar én op het eiland getransporteerd worden.

Stedin is in 2007 met de operatie gestart. Zo is er vanuit Middelharnis een hoogspanningsverbinding van achttien kilometer aangelegd onder het Haringvliet naar Voorne-Putten. Ook werden de verdeelstations in Middelharnis en Ooltgensplaat uitgebreid en gemoderniseerd en is een nieuw verdeelstation in Stellendam gebouwd. Daarnaast participeert Stedin volop in concrete projecten en ideeën voor energieopslag via waterstof en duurzame energieopwek uit zon, wind en getijden. Zonder de miljoeneninvesteringen van Stedin in de netten waren deze innovatieve projecten niet mogelijk geweest.

LEES OOK: RTL Weer-vrouw Helga van Leur over duurzaamheid

“Elektriciteitsnetten spelen een cruciale rol in de betrouwbaarheid en verduurzaming van de energievoorziening voor de Zuid-Hollandse eilanden”, zegt Stedins operationeel directeur Frans van de Noort. “Er wordt meer energie uit wind en zon opgewekt dan verbruikt op Goeree-Overflakkee. We willen dat onze netten altijd energie kunnen transporteren: zowel naar onze klanten én van onze klanten”.

Eiland Goeree-Overflakkee wil in 2020 energieneutraal te zijn
“Door energiebesparing te stimuleren en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en wind wil Goeree-Overflakkee in 2020 energieneutraal zijn”, zegt wethouder Arend-Jan van der Vlugt. “Ons eiland heeft ongeveer 20.000 huishoudens, maar produceert straks duurzame elektriciteit voor maar liefst 300.000 huishoudens. Al deze energie moet letterlijk in goede banen worden geleid. Een betrouwbaar elektricteitsnetwerk is daarom voor ons van levensbelang”.

Getijdencentrale in de Brouwersdam en duurzaam waterstoftankstation
Er zijn verregaande plannen voor het realiseren van een getijdencentrale in de Brouwersdam. Door de werking van eb en vloed kan elektriciteit via deze doorlaat in de waterkering worden opgewekt. Bij een landbouwbedrijf in Oude-Tonge komt een duurzaam tankstation met onder andere duurzame waterstof. Door het produceren en opslaan van waterstof is het mogelijk om grote hoeveelheden energie te bufferen. Er is een directe koppeling tussen het tankstation en de elektriciteit vanuit een windmolenpark, zodat de waterstof altijd duurzaam wordt geproduceerd.

LEES OOK: Energiezuinig wonen op Goeree-Overflakkee

Over Stedin
Stedin is de onafhankelijke netbeheerder in het meest stedelijke gebied van Nederland: het grootste gedeelte van de provincie Zuid-Holland, inclusief de grootste haven van Europa, en de provincie Utrecht. De organisatie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, aanleg, beheer, onderhoud en management van energienetten. Stedin is de schakel tussen ruim 2 miljoen klanten en de energieleveranciers. Het bedrijf staat met 3.100 medewerkers voor veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van energietransport. Stedin is gevestigd in Rotterdam.­­

Reacties

Cookieinstellingen