Energiezuinig wonen op Flakkee

Foto: Pixabay; Epicantus

Op maandag 10 oktober 2016 is het de Dag van de Duurzaamheid.

De gemeente Goeree-Overflakkee pakt dit moment aan om inwoners uit de gemeente bewust te maken van hun eigen energieverbruik en te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken. Dit doet zij onder andere door het aanbieden van een aantrekkelijke duurzaamheidslening, te wijzen op de verschillende subsidiemogelijkheden en het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’.

LEES OOK: Basisschoolkinderen leren omgaan met landbouwverkeer

Project ‘Samen voor energiezuinig wonen’
Om inwoners te informeren over de mogelijkheden en hen handvatten te geven hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan met energiebesparing en energieopwekking, is de gemeente Goeree-Overflakkee in samenwerking met de WoonWijzerWinkel het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’ gestart. In het project gaan inwoners in groepen van vier tot zes huishoudens met elkaar aan de slag om hun woningen energiezuiniger te maken. Een wooncoach ondersteunt hen hierbij. Onderwerpen als verlaging energieverbruik, isoleren en verwarmen van een woning, elektriciteit opwekken, duurzaam materiaal gebruik en duurzaamheidslening komen in dit project aan bod. Meer informatie over het project ‘Samen voor energiezuinig wonen’ is te vinden op www.woonwijzerwinkel.nl. Aanmelden voor dit project kan via [email protected].

Informatiebijeenkomsten
De afgelopen maanden heeft de gemeente Goeree-Overflakkee samen met de WoonWijzerWinkel en Stedin op verzoek vergaderingen van meerdere dorpsraden bezocht om inwoners te informeren over energiezuinig wonen op Goeree-Overflakkee, de uitrol van de slimme meter door Stedin en het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. In december 2016 worden nog twee informatiebijeenkomsten georganiseerd aan de oost- en westkant van het eiland.

Duurzaamheidslening
De gemeente Goeree-Overflakkee stelt voor particuliere woningbezitters op het eiland een duurzaamheidslening beschikbaar. De duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente. Met de lening kunnen inwoners uit de gemeente gemakkelijk duurzame maatregelen treffen in de woning. Zo verlaagt men naast de energierekening ook de woonlasten en verhoogt men in veel gevallen het comfort. De lasten van de lening zullen voor de woningbezitter in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheidslening.

LEES OOK: Kinderen lopen buurtpreventieronde in Achthuizen

Subsidies
Voor particuliere woningbezitters die in hun huis maatregelen willen nemen voor energiebesparing, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verschillende subsidiemogelijkheden. Zo is er een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. En ook een Subsidie energiebesparing eigen huis voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Meer informatie over de subsidies is te vinden op www.rvo.nl.

Dag van de duurzaamheid
Maandag 10 oktober 2016 is de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is bedoeld om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder te maken. Verschillende mensen, bedrijven en overheden gebruiken deze dag om te laten zien dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend, innovatief en winstgevend. Vooruitlopend op deze dag heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een folder en poster ontwikkeld over de drie speerpunten voor duurzame ontwikkeling op Goeree-Overflakkee. Deze folder met poster krijgen alle inwoners op dinsdag 4 oktober 2016 bij een huis-aan-huis krant mee bezorgd.

Reacties