Energy Highway N59 gelanceerd

Foto: Wim van Vossen Fotografie

 

Het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad (PVVB) bracht op 7 oktober 2016 een werkbezoek aan de gemeente Goeree-Overflakkee.

Tijdens het werkbezoek was er speciale aandacht voor de rijksweg N59. Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland lanceerde, samen met wethouders Marnix Trouwborst van de gemeente Goeree-Overflakkee en Jacqueline van Burg van de gemeente Schouwen-Duiveland, de campagne ‘Corridorplan Energy Highway N59’.

Het Corridorplan Energy Highway N59 is ontstaan in samenwerking met de provincies Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en het bedrijfsleven. In het plan staat de gezamenlijke ambitie om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg. Belangrijke invalshoek is energietransitie en duurzaamheid. Dit sluit goed aan bij de ambities van de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland als energieneutrale eilanden. Tegelijk is een goed functionerende N59 van groot belang voor de economische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee en Zeeland.

LEES OOK: Kopzorgen om de Kop van Goeree

De ambitie om de rijksinfrastructuur energieneutraal te maken voor 2030 gekoppeld aan de nog grotere ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee om energieneutraal te zijn in 2020 maken de uitdaging onweerstaanbaar om de N59 tot voorbeeld van energieneutrale infrastructuur te maken.

De provincie Zuid-Holland heeft tien miljoen euro gereserveerd om de N59 aan te pakken, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland zijn bereid samen een miljoen euro beschikbaar te stellen en ook de provincie Zeeland wil hieraan een bijdrage leveren.
“De regio wil graag de N59, waar veel knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming zijn, gezamenlijk aanpakken. We willen graag dat het Rijk geld beschikbaar gaat stellen en samen met ons het plan verder gaat uitwerken”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen.

Op 13 oktober 2016 is het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Milieu. Tijdens dit overleg worden het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat uitgenodigd om deel te nemen aan de verdere uitwerking van de kansen en ambities uit het Corridorplan Energy Highway N59. “De regio investeert al jarenlang om de verbetering van de N59 op de agenda van het Rijk te krijgen. Met dit project en de relatie met duurzaamheid denken wij dat we een geweldige aanleiding hebben gevonden voor het Rijk om hieraan vorm en inhoud te gaan geven”, aldus wethouder Marnix Trouwborst.

LEES OOK: Vierde Coming Out Day op Goeree-Overflakkee

Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad
Periodiek treffen de voorzitters verkeer en vervoer van de regio’s in Zuid-Holland elkaar in het PVVB, voorgezeten door gedeputeerde Floor Vermeulen. Andere deelnemers aan het PVVB zijn Rijkswaterstaat en de Zuid-Hollandse waterschappen.

Campagne N59

Reacties