Praat en denk mee over de omgevingsvisie

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee nodigt alle inwoners van het eiland uit om mee te praten en denken over de omgevingsvisie.

Wat zijn de uitdagingen en ideeën voor Goeree-Overflakkee? Hoe gaat Goeree-Overflakkee er in de toekomst uitzien? Hoe leven, wonen, werken, leren en recreëren we dan op ons mooie eiland? Hoe verdelen we de ruimte? De gemeente gaat dit beschrijven in de omgevingsvisie. Iedereen die woont, werkt of onderneemt in de gemeente kan daarover meedenken en –praten. Dat kan tijdens inloopbijeenkomsten en door het invullen van een online enquête.

In de omgevingsvisie staat hoe de omgeving er in de toekomst (2035/2050) uitziet. Maar ook wat er morgen al kan veranderen. Het gaat over alles wat nodig is om op Goeree-Overflakkee te kunnen leven, werken en recreëren. Denk daarbij aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur en wegen. In de omgevingsvisie heet dat de fysieke leefomgeving. Bij nieuwe ontwikkelingen en besluiten gebruikt de gemeente de omgevingsvisie als hulpmiddel.

Inbreng is belangrijk

Inwoners, ondernemers en organisaties kennen de kwaliteiten van de leefomgeving van gemeente en de uitdagingen die er zijn. Zij hebben ideeën om de leefomgeving aantrekkelijker, levendiger en gezonder te maken. Op de bijeenkomsten krijgen de aanwezigen de ruimte om hun ideeën hiervoor te delen. Tijdens de bijeenkomsten voert de gemeente het gesprek aan de hand van een aantal concrete scenario’s.

“We nodigen iedereen van harte uit om naar een van de bijeenkomsten te komen. Zo kunnen we horen hoe zij over de toekomst van hun omgeving denken”, zegt wethouder Daan Markwat. “Inwoners maken dagelijks gebruik van die leefomgeving. Hun inbreng is nodig bij het opstellen van een goede omgevingsvisie.”

Data en locaties bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn op de volgende locaties en momenten:

  • Gebied Oost: Dinsdag 16 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Grutterswei in Oude-Tonge
  • Gebied Midden: Maandag 22 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Rondeel in Middelharnis
  • Gebied West: Donderdag 25 april van 19.30 tot 21.30 uur in de Dorpstienden in Ouddorp

En op woensdag 8 mei is er een digitale sessie waarbij het hele eiland centraal staat. Deze sessie duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig. In de periode van de participatiebijeenkomsten komt er ook een enquête op het platform praatmee.goeree-overflakkee.nl. Zo kunnen inwoners ook online hun mening geven. Via dat platform wordt ook meer bekend gemaakt over de digitale bijeenkomst.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen