Gemeente vraagt uitstel visserijverbod in deel Voordelta

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Er bestaat een kans dat er vanaf 5 oktober in delen van de Voordelta niet meer gevist mag worden. En dat wil de gemeente niet.

Dit is het geval als het voorgenomen besluit van demissionair minister Christianne van der Wal werkelijkheid wordt. Dit geldt voor alle vormen van bodemberoerende visserij. Dit besluit zou de visserij van Goeree-Overflakkee een nieuwe klap toebrengen. Daarom dient het college van burgemeester en wethouders een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit.

In 2008 verleende voormalig minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Gerda Verburg een vergunning voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Die aanleg zou negatieve effecten hebben op de natuur. Daarom was het Havenbedrijf Rotterdam verplicht een aantal compenserende maatregelen te treffen. Toen is het ‘Toegangbeperkingbesluit bodembeschermingsgebied Voordelta van 9 juni 2008’ genomen. Boomkorvissers met een motorvermogen van meer dan 260 pk mochten niet meer vissen in de Voordelta.

De Voordelta ligt voor de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en strekt zich uit van de Maasvlakte tot aan de punt van Walcheren.

Rechtszaak

Natuurpartijen spanden in 2021 een rechtszaak aan. Zij stelden dat ten aanzien van de natuurcompensatie (Tweede Maasvlakte) de Natuurbeschermingswet wordt overtreden. Uit monitoring bleek dat de beoogde kwaliteitsverbetering van de natuur onvoldoende is opgetreden. De Nederlandse overheid en het Havenbedrijf Rotterdam moeten volgens partijen meer actie ondernemen om de schade aan de natuur te herstellen.

De rechtbank Midden-Nederland gaf de natuurorganisaties gelijk. Daarom is de demissionair minister voor Natuur en Stikstof nu voornemens om de toegang tot de Voordelta voor de visserij verder in te perken.

Grote impact

Het voorgenomen besluit heeft grote impact op de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Alle vormen van bodemberoerende visserij worden in delen van de Voordelta verboden. Dit raakt vooral de garnalenvisserij, boomkorvisserij, ensisvisserij, mosselzaadvisserij, kokkelvisserij, oestervisserij en spisulavisserij.

“We dienen een zienswijze in,” laat wethouder Henk van Putten weten. “Omdat het college van mening is dat de visserijsector ten onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor de noodzakelijke natuurcompensatie. Dit terwijl onze visserij part nog deel heeft gehad in de komst van de Tweede Maasvlakte. Er wordt nu gewezen naar één sector, terwijl niet bewezen is dat de natuur door een verbod op bodemberoerende visserij daadwerkelijk verbetert.”

Alternatieve maatregelen

Er wordt actief gezocht naar alternatieve maatregelen. In de afgelopen weken vond intensief overleg plaats tussen vertegenwoordigers uit de visserijsector, natuurpartijen en (lokale) overheden. “Het doel van dit overleg is om de gewenste natuurcompensatie in de Voordelta op alternatieve wijze te realiseren. We hebben er vertrouwen in dat we tot goede afspraken kunnen komen,” geeft Van Putten aan. “Echter, dit proces vraagt tijd. Daarom is uitstel van de voorgenomen sluiting per 5 oktober 2023 noodzakelijk, ten minste voor een half jaar.”

Zorgen

In juli van dit jaar deelde de gemeente in een videoboodschap haar zorgen over de ingrijpende veranderingen in de visserijsector. Dat deden ze samen met vertegenwoordigers van de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Vertegenwoordigers brachten een bezoek aan demissionair minister Adema. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad eerder dit jaar. In zijn reactie liet demissionair minister Adema weten zich hard te maken voor een robuuste visserijsector en de Nederlandse belangen in Europa te bepleiten.

Cookieinstellingen