Vijf lintjes uitgedeeld op Flakkee

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op dinsdag 26 april verraste burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman vier inwoners van Goeree-Overflakkee.

De burgemeester bezocht vier van de vijf decorandi in hun woonplaats. De heer A.J. Pollemans uit Oude-Tonge, de heer J.W. Zuijdijk uit Den Bommel, de heer W. van Sighem uit Goedereede, mevrouw B. van der Linden-Van Breugel uit Sommelsdijk en de heer A.C. Lokker uit Ouddorp werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de bijbehorende onderscheiding van de heer Lokker werd uitgesteld.

De heer A.J. Pollemans uit Oude-Tonge
De heer Pollemans is sinds 2009 voorzitter van pastoraatgroep van de Rooms Katholieke Parochie De Heilige Familie in Oude-Tonge. Deze groep is verantwoordelijk voor het functioneren van de kerkelijke gemeenschap in Oude-Tonge. Ook is hij sinds 1967 lid- en medeoprichter van Het Zwarte Corps. Deze vakvereniging behartigt de belangen van machine gebonden personeel en ZZP’ers in de grond-, water- en wegenbouw. Daarnaast is hij initiatiefnemer van de Stichting Volière Oude-Tonge en voorzitter van de IJsclub OudeTonge. Al met al is hij een vrijwilliger pur sang.

Foto uitreiking KO de heer Pollemans

LEES OOK: WO2GO staat stil bij de bevrijding

De heer J.W. Zuijdijk uit Den Bommel
De heer Zuijdijk zet zich niet alleen op sportief gebied in voor onze medemens, ook op het muzikale vlak is hij een begrip in Den Bommel. Hij was jarenlang penningmeester van voetbalvereniging Den Bommel en nu is hij nog zeer actief als scheidsrechter. Naast bestuurslid van het Christelijk Gemengd Koor Maranatha heeft hij ook het Shantykoor Sint Adolfskoor uit Den Bommel opgericht en is tot op heden penningmeester en plaatsvervangend dirigent. In Den Bommel kent men hem als een vrijwilliger die zich voor de volle honderd procent inzet voor de inwoners.

Foto uitreiking KO de heer Zuijdijk

De heer W. van Sighem uit Goedereede
De heer Van Sighem neemt na 20 jaar voorzitter te zijn geweest afscheid van schietvereniging Raak de Roos. Hij was niet alleen voorzitter, maar ook manager. Voor de jeugd heeft hij ook altijd oog gehad. Zo worden de jeugdige schuttertjes vanaf twaalf jaar een keer per maand een hele zaterdagmiddag getraind door deskundige en gecertificeerde begeleiders.

Naast de schietvereniging heeft hij sinds 2006 zitting in het Vlaggetjesdagcomité. Dit comité organiseert een publieksevenement in Stellendam waar de Goereese Vissersvloot zich aan het brede publiek presenteert. De heer Van Sighem is ook 23 jaar vrijwilliger geweest van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Hij werd op 21 oktober 1986 ingeschreven als opstapper voor de reddingboot De Griend bij het reddingstation Ouddorp. Tevens was hij hier de PR medewerker. Vanaf 2005 tot 2009 was hij schipper van station Ouddorp. Vele mensen en eigendommen heeft de heer Van Sighem behouden binnengebracht.

Foto uitreiking KO de heer Van Sighem

LEES OOK: VIDEO – ’t Paerdje is weer terug op de kinderboerderij

Mevrouw B. van der Linden-van Breugel uit Sommelsdijk
Mevrouw Van der Linden heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en zo een enorme bijdrage geleverd aan de maatschappij. Zo was ze jarenlang leidinggevende van de -12 jeugdvereniging “Het Visnet” van de Gereformeerde Gemeente Middelharnis. Daarnaast was ze tien jaar voorzitter van de oudercommissie School met de Bijbel uit Sommelsdijk. In verzorgingstehuis De Samaritaan was mevrouw Van der Linden ook ruim elf jaar vrijwilligster. Met de kleine kinderen van school heeft ze hier koffieochtenden georganiseerd voor dementerende bewoners en later ging ze op dinsdagmiddagen wandelen met de bewoners. Vanaf 2014 is ze vrijwilliger in Hospice Calando. Naast al deze vrijwillige werkzaamheden is ze ook mantelzorger voor haar slechtziende zoon Ard. Hij heeft een gezichtsvermogen van slechts 8% en dit vraagt om veel begeleiding.

Foto uitreiking KO mevrouw Van der Linde

De heer A.C. Lokker uit Ouddorp
De heer Lokker is een man die zijn ambt getrouw vervult binnen de kerkelijke gemeente. Hij was ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp en namens de classis afgevaardigd naar de landelijke synode waar zorg wordt gedragen voor de landelijke aangelegenheden voor het kerkverband. Ook was hij kerkvoogd; hierin heeft hij ook de rol van secretaris vervuld. Verder was hij lid van de orgelcommissie en voorzitter van de bouwcommissie ten behoeve van de realisatie van een nieuw kerkgebouw in Ouddorp. In zijn werkzame leven was hij van 1996 tot 2005 wethouder van de gemeente Goedereede. Hij was voorzitter van de School met de Bijbel en hij was hij actief bij de oprichting van de peuterspeelzaal in Ouddorp. Al met al zet hij zich ruim 30 jaar vrijwillig in voor diverse instanties binnen de samenleving. Als gevolg van privéomstandigheden is de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding van de heer Lokker voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Reacties

Cookieinstellingen