Grote steun voor de Alliantie Zuiderwaterlinie

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De provincie Zuid-Holland en gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee maakten op 10 maart bekend dat zij de Alliantie Zuiderwaterlinie ondersteunen.

Ze willen er samen voor zorgen dat doelen en ambities gerealiseerd worden. Daarmee zijn de forten en redoutes aan de Zuid-Hollandse kant van het Hollands Diep en Volkerak herenigd met de Zuiderwaterlinie. Dat is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om het vestingverleden nog beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

De Stelling van Willemstad is onderdeel van de Zuiderwaterlinie en heeft een duidelijke ambitie. Dat is de verbinding tussen de vijf forten rondom het Hollands Diep, Volkerak en de vesting Willemstad verder versterken. Zowel over het land, als over het water. Aan de Brabantse kant vind je Fort Sabina, Fort de Hel en Fort Bovensluis. En aan de Zuid-Hollandse kant liggen Fort Buitensluis, Fort Prins Frederik en de locatie van de drie voormalige redoutes (een klein, omsloten verdedigingswerk). Beide forten aan deze kant van het water zijn behouden. Twee van de drie redoutes zijn nog herkenbaar in het landschap.

Samenwerking

“Met de ondersteuning van de provincie en de twee gemeenten kunnen we deze ambitie gaan waarmaken. We maken een belangrijk onderdeel van het vestingverleden van de Zuiderwaterlinie beleefbaar. En het wordt toegankelijk voor een breed publiek,” vertelt Stijn Smeulders. Hij is gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant.

“De samenwerking biedt kansen om inwoners en toeristen kennis te laten maken met verhalen en bezienswaardigheden. Het sluit aan bij de ambities van de erfgoedlijn Historisch Haringvliet om het erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken. Zo maken we het verhaal verder compleet,” aldus Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Meerwaarde

Beide gemeenten zien een meerwaarde in de samenwerking. “De historische samenhang wordt benadrukt,” vertelt Harry van Waveren, wethouder Hoeksche Waard. “Dat doen we doordat het prachtige erfgoed van Hoeksche Waard nu een plaats krijgt in het bredere verhaal van de Zuiderwaterlinie.”

“De aansluiting bij de Alliantie komt voor Goeree-Overflakkee op een mooi moment,” vindt  onze eigen wethouder Daan Markwat. “De restauratie van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is in volle gang. Door samen te werken met partners in de Zuiderwaterlinie staan we nog sterker in het zichtbaar en beleefbaar maken van onze rijke historie.”

Buiten de grenzen van provincies

Met de ondersteuning van de nieuwe partners breidt het samenwerkingsverband zich steeds verder uit. Zelfs buiten de grenzen van de provincie Noord-Brabant.

Anne-Wil Maris is programmamanager van de Alliantie Zuiderwaterlinie. Zij is blij met die uitbreiding. “Het verhaal van de Zuiderwaterlinie houdt namelijk niet op bij die grens, maar reikt verder. Met nieuwe partners wordt het verhaal van de Zuiderwaterlinie weer meer ingekleurd. De Zuid-Hollandse verdedigingswerken laten zien dat de linie niet alleen landlegers uit het zuiden kon stoppen. Het bemoeilijkte ook aanvallen vanuit zee.”

De verdediging van Holland

Honderden jaren lang was dé taak van de Stelling van Willemstad het verdedigen van de zeearmen die toegang boden tot Holland. Menno van Coehoorn, grondlegger van de Zuiderwaterlinie, verbond daarom de vijf forten in een grote kring aan het open water. Al deze forten waren erop gericht het Hellegat en het Hollands Diep af te sluiten. Zo kon de vijand niet vanuit zee het hart van het land (Holland) aanvallen. Maar ze hielden ook de doortocht van troepen vanuit het zuiden tegen.

De Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie loopt door het Zuiden van Nederland, van Bergen op Zoom tot Grave. Het is een unieke ketting van historische vestingsteden en hun ommeland. Deze worden verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Om vijandelijke troepen uit onder andere Spanje en Frankrijk tegen te houden, zette men het land rondom de vestingsteden onder water. Waar vroeger de soldaten aan de grens stonden, vind je nu veel gezelligheid tegen het decor van een rijke geschiedenis. Geniet van de gezellige vestingsteden, bezoek een van de stoere forten of ontspan in de bijzondere natuur. Het is de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland.

Cookieinstellingen