Vishotels geopend in de haven van Middelharnis

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente en het waterschap hebben op woensdag 22 februari twee zogeheten vishotels geopend in de haven van Middelharnis.

Na insecten en vogels kunnen nu ook vissen en kleine waterdieren ‘inchecken’ in speciale hotels. De bedoeling is dat jonge opgroeiende vis het hotel gaat gebruiken als schuilplek.

De vishotels zijn gemaakt tijdens de restauratie kademuur en Wilhelminabrug. “Mooi dat we samen met het waterschap van het materiaal dat hierbij vrijkwam twee vishotels konden maken. Dat past ook bij onze ambities op het gebied van circulariteit,” vertelt wethouder Henk van Putten bij de opening. “De haven is echt prachtig geworden. Op dit moment werken we vanuit de gemeente aan een masterplan, om ook de andere havens op Goeree-Overflakkee op te knappen.”

Goed voor diversiteit

“Een vishotel bevat holtes waarin vissen en onderwaterdiertjes zoals krabbetjes kunnen schuilen voor grotere vissen en watervogels. Ook algen en mosselen kunnen groeien op het ruwe oppervlak van het vissenhotel. Mosselen filteren het water,” licht heemraad Dorenda Gerts toe. “De vishotels zijn daarom goed voor de diversiteit van het waterleven en voor de waterkwaliteit.”

De vishotels zijn behalve voor jonge vissen ook interessant voor trekvissen zoals stekelbaarzen. Deze vissen reizen tussen zoet, zout en brak water. De vissen hebben het hele jaar, dus ook in de winter als er nauwelijks waterplanten zijn, beschutting onder water.

Restauratie helemaal klaar

De restauratie van de haven van Middelharnis is nu volledig afgerond. Tijdens de bijeenkomst werd dan ook stilgestaan bij dit moment. Wethouder Daan Markwat overhandigde het eerste exemplaar van het boek ‘Reconstructie kademuur Vingerling & Restauratie Wilhelminabrug’ aan de heer Cor Kroon. De heer Kroon was nauw betrokken bij het project. Dat deed hij als omwonende en vanuit zijn rol als vertegenwoordiger van het appartementencomplex Parel van de Delta.

Het boek is gemaakt in opdracht van de gemeente en aannemer Strukton. Hierin wordt de restauratie van de kademuur en de Wilhelminabrug in beeld gebracht.

informatiepaneel

Bij de opening van de vishotels onthulden de bestuurders een informatiepaneel. Dit paneel staat nabij het beeld van het Kofjekokertje. Op het bord is naast een illustratie informatie te vinden over de functie van de vishotels.

opening vishotels haven middelharnis overhandiging boek

Cookieinstellingen