Een toekomst zonder middelengebruik bij jongeren

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Op donderdagmiddag 16 februari was een bijeenkomst in het Diekhuus, georganiseerd door de gemeente Goeree-Overflakkee.

Deze middag was er een specifiek thema dat werd besproken. ‘Werken aan gezonde, gelukkige jongeren en voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken’. Bij de bijeenkomst waren partners uit de gemeente die betrokken zijn bij opgroeiende jeugd. Volgens de aanpak ‘Opgroeien in Kansrijke Omgeving’ (OKO) werden gesprekken gestart. Hierbij werden ook meteen doelen bepaald. “We gaan aan de slag,” sprak dagvoorzitter Gert van ’t Hof volmondig.

“De omgeving waarin jongeren opgroeien is belangrijk voor hun welzijn. Het kan hen zowel positief als negatief beïnvloeden,” vertelde Ferry de Koning. Hij is Projectleider OKO bij gemeente Goeree-Overflakkee. Hij vertelde deze middag enthousiast over deze uit IJsland afkomstige, wetenschappelijk onderbouwde preventieaanpak. “We vertalen dit naar een Nederlandse aanpak. Daarmee willen we jeugd laten opgroeien in een omgeving waar middelengebruik bij jongeren onder de 18 jaar in 2032 niet meer voorkomt. Een stevige ambitie, maar tegelijkertijd heel belangrijk. We willen een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren creëren. Dit doen we door de focus te leggen op 4 domeinen die invloed hebben op jongeren. Die domeinen zijn het gezin, de vriendengroep, school en vrijetijdsbesteding.”

Vragenlijst

In oktober 2022 is door de GGD de zogeheten OKO-gezondheidsmonitor afgenomen. Dat werd gedaan in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs op Goeree-Overflakkee. De Beroepscampus, Prins Maurits en het RGO College hebben hier enthousiast aan meegewerkt. Ferry vertelt dat de leerlingen gevraagd werd om een digitale vragenlijst in te vullen.

“Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, school, thuis en vrienden. Met de informatie uit het onderzoek willen we de komende jaren werk maken van een preventieve aanpak voor (mentale) gezondheid en leefstijl.”

Belangrijke data

Ruim 1.100 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld, van hen wonen er 919 op Goeree-Overflakkee. De resultaten laten zien dat het alcoholgebruik onder die groep fors hoger is dan het gemiddelde in de regio. “Binnen de aanpak is de inname van alcohol een belangrijk aandachtspunt. Wat negatief opvalt is dat een groot deel van de ouders het accepteert dat hun kind, die in klas 2 of 4 zit, alcohol drinkt. Vaak voorzien zij hun kind ook zelf van alcohol. Vanmiddag presenteren we in Het Diekhuus deze en andere uitkomsten van het onderzoek aan de partners. Daarna gaan we er graag over met hen in gesprek en willen we doelen stellen zodat we echt aan de slag kunnen. Sámen!”

Ambities

In 2020 gaf de gemeente opdracht om een volledige aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Wethouder Sociaal Domein en Welzijn Berend Jan Bruggeman vertelt dat vanuit die gedachte SamenZien is ontstaan. “Het is een breed netwerk van betrokken partijen die zich hiervoor gezamenlijk inzetten. We hebben voor deze aanpak als gemeente 10 jaar uitgetrokken. Eén van de ambities van SamenZien is dat de jeugd op Goeree-Overflakkee opgroeit in een kansrijke omgeving. Daarbij moeten we ons sterk maken voor een toekomst zonder middelengebruik. Als we met elkaar de schouders eronder zetten, voorzie ik een mooi en vitaal Goeree-Overflakkee.” Op www.samenzien.com staat meer informatie over hoe de gemeente, samen met haar partners, Goeree-Overflakkee gezond, vitaal en veilig wil maken én houden.

Netwerkevent

Op donderdag 16 maart vindt het ‘Netwerkevent SamenZien’ plaats in Het Diekhuus in Middelharnis. Tijdens dit netwerkevent wordt gesproken over de aanpak verslavingsproblematiek op Goeree-Overflakkee. Daarbij worden aanwezigen bijgepraat over de lopende acties en wordt teruggeblikt op – en vooruitgekeken naar – alles wat met SamenZien te maken heeft. Aanmelden voor deze middag kan door een e-mail te sturen naar [email protected].

Cookieinstellingen