Eerste informatieavond over project Menheerse Erf

Foto: HD

HD organiseerde maandagavond 13 februari jongstleden een eerste informatieavond over de gebiedsontwikkeling Menheerse Erf.

HD kocht in 2021 3,5 hectare grond in Middelharnis van Vastgoed Ontwikkelings Combinatie Middelharnis (VOC). Menheerse Erf wordt een nieuwe, circulaire, levensloopbestendig buurt voor jong en oud. Het doel is een combinatie van wonen, welzijn en zorg te creëren. De inzet is om zowel op ruimtelijk, programmatisch, duurzaam als sociaal maatschappelijk vlak een prachtige nieuwe buurt te maken.

Voor deze ontwikkeling is een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarmee het college van B&W heeft ingestemd. De nota vormt de basis voor een verdere uitwerking van de plannen in de komende periode. Ontwikkelaar HD uit Rotterdam bracht op deze avond de direct omwonenden van deze gebiedsontwikkeling op de hoogte van de plannen. Dat gebeurde in het wijkcentrum in Middelharnis. En dat deden ze samen met Kuipercompagnons, een advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving.

Over de locatie

Op de plek wordt een nieuwe buurt gecreëerd; ‘Het Menheerse Erf’. HD is voornemens hier een combinatie van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen. HD gelooft in deze combinatie. Het doel is een gezonde balans tussen zorgvragers en zorgdragers te ontwikkelen. Daarbij maken ze gebruik van de kracht van de locatie. De cultuurhistorische en monumentale droogschuur wordt een beeldbepalend element in de nieuwe erfstructuur.

Het Menheerse Erf wordt autoluw gemaakt waardoor er prachtige binnenplaatsen ontstaan. Hier vinden spontane ontmoetingen plaats tussen bewoners in een beschutte omgeving.

Planning

Op dit moment wordt de visie in overleg met de gemeente verder uitgewerkt. Daarna worden de buurt en diverse zorgpartijen betrokken bij de verdere planvorming.

Cookieinstellingen