Partijen werken samen in regionale aanpak dementiezorg 

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op maandagmiddag 18 april vond op het gemeentehuis in Middelharnis de startbijeenkomst plaats voor het project ‘Regionale aanpak dementiezorg Goeree-Overflakkee’.

Om te zorgen dat de dementiezorg toekomstbestendig blijft, is er een samenwerking gestart tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Ketenzorg Dementie Goeree-Overflakkee en zorgverzekeraar CZ. “Het is van groot belang deze zorg goed te organiseren en er voor te zorgen dat we de belangen op het eiland samen behartigen”, geeft wethouder Marnix Trouwborst aan.

Bij de bijeenkomst waren, naast een aantal vertegenwoordigers van de gemeente en zorgverzekeraar CZ, ook enkele mantelzorgers, casemanagers Dementie en een twintigtal vertegenwoordigers van lokale zorgorganisaties en professionals aanwezig. Zoals Bavo Europoort, Careyn, CuraMare, Lelie Zorggroep, Sjaloomzorg, stichting ZIJN, huisartsen, apothekers en een vertegenwoordiging van de regionale afdeling Alzheimer Nederland.

LEES OOK: Let op! Er wordt weer gecontroleerd op hondenbezit

Dementie in cijfers
Op dit moment zijn er circa 900 mensen met dementie in de regio Goeree-Overflakkee. Naar verwachting zal dit aantal tot 2040 verdubbelen. 1 op de 5 personen krijgt dementie, waarvan 1 op de 3 vrouwen. Hiervan woont 70% thuis, waardoor veel zorg op de schouders van de partner/mantelzorger ligt. Deze mantelzorgers geven gemiddeld 20 uur zorg in de week. Iedereen heeft contact met minstens één persoon met dementie.

Intentieverklaring
Er is sprake van een toenemende zorgvraag en een afnemend aanbod door wijzigingen in wet- en regelgeving. Terwijl dementie de bevolkingsziekte met de hoogste ziektelast is. De gemeente, zorgverzekeraar CZ en de Ketenzorg Dementie hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk doel: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers in alle fasen van dementie. Daarvoor tekenden wethouder Marnix Trouwborst namens de gemeente, Mijke Nouwen-Buijs namens Zorgverzekeraar CZ en Conny Bouwer namens Ketenzorg Dementie GO een intentieverklaring.

Belang van samenwerken
Samenwerken is hèt sleutelwoord in de regionale aanpak dementiezorg Goeree-Overflakkee. Wethouder Trouwborst geeft aan zeer blij te zijn met dit traject en de samenwerking met CZ en de Ketenzorg Dementie. “Deze aanpak past in het kader van de op 7 april aangenomen motie van de Christen Unie om van Goeree-Overflakkee een dementie vriendelijke gemeente te maken”. Een dementie vriendelijke gemeente is een gemeente waarin de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon geboden wordt.

LEES OOK: Gratis cursus over financiële zelfstandigheid

Leven met dementie
Jacqueline van der Wel, casemanager dementie, interviewde tijdens de bijeenkomst Jan Wielaard over zijn ervaring om te leven met dementie. Verhalen delen is belangrijk, om te begrijpen wat dementie inhoudt. Het persoonlijke verhaal van Jan spreekt de aanwezigen zeer aan. Hij legt uit: “Je bent gehandicapt, maar niemand ziet het”. Hij vertelt over de onmacht die hij soms voelt. Voor de Ketenzorg Dementie heeft hij een duidelijke boodschap: “Er zou voor iedereen met dementie íets moeten zijn dat werkt voor die persoon, in mijn geval is dat een gespreksgroep met lotgenoten”. Het verhaal van Jan maakt duidelijk hoe belangrijk dagbesteding en lotgenotencontact zijn voor mensen met dementie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de regionale aanpak dementiezorg op Goeree-Overflakkee neemt u contact op met mevrouw J. van Loon, via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected]ee-overflakkee.nl.

Reacties

Cookieinstellingen