Overlast jongeren wordt aangepakt

Foto: Sam Fish

Op het gemeentehuis in Middelharnis werden op woensdagmiddag 6 april afspraken ondertekend om de overlast door jongeren in Ooltgensplaat aan te pakken.

“Er is op dit moment een groep jongeren in Ooltgensplaat die overlast veroorzaken”, vertelt Elly Winkelman, projectleider jeugdoverlast en is ingehuurd door de gemeente Goeree-Overflakkee om hier het probleem aan te pakken. “Het is niet de bedoeling de jongeren op te jagen, maar er moet een verandering in gedrag plaats gaan vinden”.

“De overlast die veroorzaakt wordt is verschillend, maar het gaat vooral om schreeuwen, fikkie stoken, rotzooi maken, vandalisme, woordenwisselingen en ze staan vaak voor de ingang van winkels en panden”, legt politieagent Jan Oranje uit. “De groep heeft niet een bepaalde grootte. De ene keer kom je ze tegen in een groep van vier, een volgende keer zijn ze met twintig. Ook de locatie waar ze staan verandert nog al eens, maar we weten altijd wel waar we ze kunnen vinden”.

“Natuurlijk gebeurt dit in alle kernen op Goeree-Overflakkee en daarbuiten, maar Ooltgensplaat is een unieke situatie”, legt Ilse van der Welle uit, vertegenwoordiger van Jongerenwerk GO. “Ooltgensplaat is best wel geïsoleerd, het ligt wat afgelegen van de andere dorpen en dus blijven jongeren daar makkelijk hangen. Daarnaast worden er met nieuwe generaties ook geen nieuwe groepen gevormd met andere normen en waarden, maar sluiten de nieuwe jongeren zich aan bij deze groep. Op die manier wordt de groep niet alleen steeds groter, maar worden ook de normen en waarden van de nieuwe ‘leden’ aangepast op wat ze van de rest leren”.

LEES OOK: Gemeente zoekt meedenkers over jeugdbeleid

Afspraken
De ondertekening van de afspraken zorgt er vooral voor dat de politie, Jongerenwerk GO en de gemeente Goeree-Overflakkee gegevens mogen uitwisselen over de jongeren die overlast veroorzaken. “Officieel mag dat niet in verband met de privacy wetgeving, maar doordat wij deze afspraken ondertekenen en doordat het Openbaar Ministerie hier ook onderdeel van is, mogen we vertrouwelijke informatie uitwisselen die kan helpen bij het oplossen van de problemen”, legt burgemeester Ada Grootenboer uit.

De betreffende jongeren krijgen ook een brief op de mat van de gemeente, omdat sommige misschien niet eens doorhebben dat ze een probleem vormen voor de omwonenden in Ooltgensplaat. De politie gaat ook met de jongeren praten over mogelijke oplossingen en wijst ze ook op het feit dat als de overlast doorgaat de jongeren een boete kunnen verwachten. Als niks van deze methoden werkt komt het Openbaar Ministerie pas in beeld.

Beke-methode
De beke-methode is een groepsaanpak voor problematische jongeren. Alle regiokorpsen van politie en diverse gemeenten in Nederland maken gebruik van de zogenoemde short-listmethodiek of groepsaanpak voor problematische jongeren. Deze methode staat beschreven in het rapport ‘Jeugdgroepen in beeld’. Hierbij wordt gebruik gemaakt wordt van de ‘shortlist groepscriminaliteit’ om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen en onder te verdelen in drie categorieën, te weten: hinderlijke, overlast gevende of criminele jeugdgroepen.

Op basis van deze informatie wordt er per groep een aanpak geformuleerd en uitgevoerd die bestaat uit de volgende drie onderdelen:
– Groepsgerichte aanpak
– Domeingerichte of situatiegerichte aanpak
– Persoonsgerichte aanpak

LEES OOK: Familie Donker officieel nieuwe eigenaar Fort Prins Frederik

Bij de gekozen aanpak zijn altijd de gemeente, regiopolitie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk betrokken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de aard van de problemen kunnen hier ook andere organisaties aan gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: de leerplichtambtenaar, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en onderwijsinstellingen.

Reacties

Cookieinstellingen