Gemeente zoekt meedenkers

Foto: Sam Fish

De gemeente zoekt ervaringsdeskundige ouders of jeugdigen die, vanuit hun ervaringen met jeugdhulp, een bijdrage willen leveren aan het jeugdbeleid van Goeree-Overflakkee.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De gemeente Goeree-Overflakkee is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jongeren en hun ouders. Op basis van deze verandering wil de gemeente graag, in samenspraak met inwoners, bekijken welke verbeteringen er doorgevoerd kunnen worden in het jeugdbeleid en de uitvoering daarvan op het eiland.

Wie zoeken we?
De gemeente is op zoek naar ouders en jongeren die vanuit eigen ervaringen mee willen denken over mogelijke verbeterpunten van het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee en de uitvoering daarvan. Deze geïnteresseerde betrokkenen vormen vervolgens, bij voldoende interesse, een klankbordgroep. Deze klankbordgroep jeugd komt naar verwachting ongeveer vier keer per jaar bij elkaar.

LEES OOK: CDA-bijeenkomst met Pau Heerschap

Wat doet de Klankbordgroep jeugd?
Ervaringen en signalen die ouders en jongeren hebben met betrekking tot de jeugdzorg op Flakkee kunnen in de klankbordgroep gedeeld worden. Wanneer er sprake is van een probleem dat door meerdere inwoners van wordt gedeeld, dan wordt dit doorgegeven aan de WMO adviesraad. De WMO adviesraad brengt het probleem vervolgens in tijdens het periodieke overleg met de gemeente.

Oproep
Woont u in de gemeente Goeree-Overflakkee en wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep jeugd of wilt u meer informatie? Meld u dan uiterlijk 22 april aan bij Esther Meijer, beleidsadviseur maatschappelijke zaken via het algemene telefoonnummer 14  0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties