Gemeenteraad bezoekt dorpskern Dirksland

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Vrijdagmiddag 11 maart 2016 bezochten een groot deel van de gemeenteraad en een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee de dorpskern Dirksland.

Het was het eerste bezoek in een serie bezoeken die de gemeenteraad en het college gaan afleggen aan de kernen op het eiland.

De gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om alle kernen te bezoeken in de huidige raadsperiode. Enerzijds om nader kennis te maken met de verschillende dorpsraden, anderzijds om extra aandacht te geven aan de afzonderlijke kernen. Nu bijna alle dorpsraden op bezoek zijn geweest in de vergaderingen van de gemeenteraad, is het moment aangebroken voor de tegenbezoeken. Dirksland is de eerste dorpskern die de gemeenteraad en het college bezochten.

LEES OOK: Koninklijke Onderscheiding voor Wim van Putten

De Schakel
De dorpsraad van Dirksland ontving de delegatie in de Schakel. Daar werd allereerst de Kernvisie Dirksland 2016-2018 toegelicht. De Kernvisie beschrijft de plannen van de dorpsraad voor de diverse doelgroepen in het dorp. Zo gaf de voorzitter Jan Leenders aan dat er gesprekken gaande zijn om de Victoriahal een centrale rol als dorpshuis te kunnen geven, vertelde hij dat de dorpsraad zich inzet om de levendigheid van de haven te bevorderen en heeft de dorpsraad een belkring opgezet voor ouderen als extra sociale controle.

Wandeling
Vervolgens ging de groep naar buiten voor een korte wandeling door de kern. De wandeling ging via de begraafplaats, de Voorstraat, de haven en het ziekenhuis. De leden van de dorpsraad toonden plekken waar extra aandacht nodig is voor onderhoud of verkeerssituaties.

LEES OOK: CDA zet zich in voor Ouddorps landschap

Viering 600 jaar Dirksland
Weer terug in de Schakel lichtte bestuurslid Jos Toes de festiviteiten voor de viering van het 600 jarig bestaan van Dirksland toe. De basisschooljeugd duikt in de geschiedenis door een educatieve route door het dorp te volgen. De feestelijkheden bieden voor ieder wat wils. Op de website van de dorpsraad www.dorpsraaddirksland.nl is hierover meer informatie te vinden onder het kopje ‘Dirksland 600 jaar’.

Het kernbezoek aan Dirksland was een leerzame middag, die in een prettige sfeer is verlopen. Het volgende kernbezoek staat gepland op vrijdag 1 april. Dan wordt de kern Ooltgensplaat bezocht.

Reacties