Noodopvanglocatie voorlopig afgewezen

Foto: www.gainhelpt.nu

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Goeree-Overflakkee laten weten voorlopig geen gebruik te maken van de aangeboden locatie voor noodopvang van vluchtelingen.

Burgemeester Grootenboer sprak in haar toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie over de mogelijke komst van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen op Goeree-Overflakkee: “We treffen als gemeente momenteel voorbereidingen voor een locatie die bedoeld is als meer langdurige noodopvang van vluchtelingen op Goeree-Overflakkee.”

LEES OOK: Unieke prestatie voor de Schotejil

De gemeente heeft het COA een aanbod gedaan voor een locatie waar gedurende een jaar honderd vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Het COA heeft laten weten de aangeboden locatie niet geschikt te vinden voor noodopvang, omdat zij pas bij een minimum aantal van 300 vluchtelingen een locatie als rendabel beschouwen.

Het college heeft het COA geïnformeerd dat de aangeboden locatie voor wat betreft duur en omvang de hoogst haalbare optie is op Goeree-Overflakkee. De gemeente Goeree-Overflakkee doet vooralsnog geen alternatief aanbod en treft momenteel geen verdere voorbereidingen voor de eventuele opvang van vluchtelingen op het eiland.

LEES OOK: Iedereen heeft nu toegang tot de subsidiedatabanken

Het aanbod van de gemeente om noodopvang te bieden aan vluchtelingen staat los van de wettelijke verplichting tot de huisvesting van statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus). Het huisvesten van statushouders is een taak die de gemeente al jaren uitvoert. De gemeente steekt wel extra energie in het versneld huisvesten van statushouders en is daarover in overleg met woningcorporaties. Op deze manier levert de gemeente Goeree-Overflakkee toch een bijdrage aan dit maatschappelijke vraagstuk. De gemeente maakt niet bekend welke locatie aangeboden is.

Reacties