Toegang tot subsidiedatabanken

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt stichtingen, verenigingen, bedrijven en inwoners toegang tot twee subsidiedatabanken via de gemeentelijke website.

De loketten worden onderhouden door Vindsubsidies.nl, Nederlands grootste online subsidiedatabase. De databanken zijn een digitaal hulpmiddel voor het vinden van subsidie mogelijkheden en voor iedereen toegankelijk viawww.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten.

Loket voor bedrijven
Ondernemers met plannen zijn altijd op zoek naar externe financiering. Het subsidieloket voor bedrijven is een subsidieportal voor ondernemers dat toegankelijk is via de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten. Door de subsidiedatabank voor bedrijven kan het lokale bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee optimaal gebruikmaken van externe financieringskansen zoals subsidies, fondsen en kredieten.

LEES OOK: Samen voor energiezuinig wonen

Loket voor stichtingen, verenigingen en inwoners
Het online subsidieloket voor verenigingen helpt het lokale verenigingsleven in de zoektocht naar subsidies. De database bevat alle subsidies en fondsen en wordt 24/7 actueel gehouden door Vindsubsidies.nl. De lokale regelingen van de gemeente Goeree-Overflakkee worden geïntegreerd in dit loket. Dit loket is eveneens te vinden op de pagina www.goeree-overflakkee.nl/subsidieloketten.

Gemeente faciliteert
“Met het aanbieden van deze databanken faciliteren we niet alleen maatschappelijke instanties, maar ook het bedrijfsleven” zegt een enthousiaste wethouder Financiën, Marnix Trouwborst. “In een periode van bezuinigingen en een toenemende druk op het binnenhalen van sponsoren, kan een subsidiedatabank van grote meerwaarde zijn”. Daarnaast zijn de databanken ook een middel om de zelfredzaamheid van verschillende stichtingen, verenigingen en bedrijven te vergroten.

LEES OOK: Expositie Anne-Marie Vermaat in Oude-Tonge

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de bedrijfscontactfunctionaris, de beleidsadviseur Kern- en buurtgericht werken of de Contactfunctionaris verenigingen via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties