Raadsbrede steun voor motie energie-armoede

Foto: Pixabay

De stijgende inflatie over augustus 2022 is 12 procent, zo meldt het CBS. En dat geeft zorgen bij Petra ’t Hoen, fractievoorzitter van de PvdA.

Op Prinsjesdag zal het kabinet een fors aantal maatregelen aankondigen. Maar is het genoeg? De PvdA verwacht dat voor veel mensen de maatregelen onvoldoende zullen zijn. En met hen vele landelijke en lokale instanties. Om te voorkomen dat mensen te maken krijgen met energie-armoede, heeft de PvdA haar zorgen verwoord in een motie.

De motie roept het college op om via een publiekscampagne inwoners te informeren over wat ze zelf nog kunnen doen om energie te besparen. Daarnaast vraagt men het college om te onderzoeken welke maatregelen lokaal nodig zijn. En dan wel naast die maatregelen van het Rijk. De motie noemt hiervoor een aantal suggesties. Bijvoorbeeld de 130% norm voor alle minimaregelingen die lokaal al bestaan. Maar ook aandacht voor de schuldhulpverlening.

Verder zou het instellen van een energie-armoedefonds wenselijk kunnen zijn. De gemeente Arnhem heeft reeds een dergelijk fonds. De gemeenteraad heeft op 15 september gesproken over het PvdA initiatief om energie-armoede lokaal op te pakken. De motie heeft raadsbrede steun gekregen.

Cookieinstellingen