SGP GO wil een SUN-noodhulpbureau op het eiland

Foto: Afbeelding van Alexas_Photos via Pixabay

Begin juli stelde SGP-raadslid Adriaan Kasteleijn schriftelijke vragen aan het college van B&W. Hij wil namelijk een SUN-noodhulpbureau oprichten op het eiland.

Hij heeft gevraagd of zo’n bureau een toegevoegde waarde kan zijn voor de gemeente. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord. Er komt nu een draagvlakonderzoek naar het oprichten van zo’n bureau. Kasteleijn is blij met de beantwoording van het college en het onderzoek.

“Het onderwerp is hoogst actueel. Steeds meer mensen komen door de stijgende prijzen in de problemen,” vertelt het raadslid. We kijken uit naar de uitkomsten van het onderzoek. En we hopen dat we daarna snel een extra voorziening tegen armoede en schulden hebben in de gemeente.”

Overleg met de stichting 

Het blijkt dat de verantwoordelijke wethouder inmiddels overleg heeft gehad met Stichting Uregente Noden Nederland. De eerste indruk is dat een SUN-noodhulpbureau een goede aanvulling zou kunnen zijn. Juist in deze tijd krijgen steeds meer mensen te maken met financiële tegenslagen. Daarbij gaat het niet alleen om mensen met een inkomen op of rond bijstandsniveau. Ook mensen met een inkomen boven het sociaal minimum komen in de problemen.

Deze groep is bij de gemeente niet goed in beeld. Zij komen meestal niet in aanmerking voor de gemeentelijke regelingen.

SUN-Noodhulpbureau

Een SUN-noodhulpbureau is een samenwerkingsverband. Hierbij slaan de gemeente, professionele hulp- en dienstverleners en donateurs de handen ineen. Die laatsten kunnen kerken, fondsen, bedrijven of particulieren zijn. Een SUN-noodhulpbureau kent giften toe aan mensen om hun urgente nood te leningen. Het kan ervoor zorgen dat iemand uit een dreigende situatie komt. Ook kan het de schuldsanering starten. Als het moet kan dat al binnen 24 uur.

De stichting start nu een draagvlakonderzoek om te kijken of er draagvlak is binnen de gemeente. Ook wordt er gekeken of er voldoende fondsen zijn om te kunnen helpen. Na dat onderzoek kan besloten worden tot oprichting van een bureau.

Cookieinstellingen