De nieuwe coalitie is nu echt officieel gemaakt

Foto: Sam Fish

Eerder deze week konden we al melden dat er een coalitieakkoord was. Het bijbehorende programma is nu ook daadwerkelijk ondertekend.

Met die ondertekening is het nu echt officieel helemaal rond. Althans, bijna helemaal. De wethouders zijn nog niet officieel aangesteld. Ze staan echter al wel vernoemd in het programmaboekje. Daarbij staat ook al benoemd wie welke portefeuille krijgt. Op 29 juni wordt het coalitieprogramma besproken in de raad. Dan mogen de andere raadsleden hun mening en visie delen.

Het coalitieprogramma werd op donderdagochtend 16 juni ondertekend in het oude Raadhuis in Middelharnis. De handtekeningen werden gezet door de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen. Dat zijn de VKGO, SGP, CDA en PvdA. Zij mogen door de samenwerking ook alle vier een wethouder aanstellen.

Beoogd wethouders

En die wethouders zijn al in het vizier. Voor de VKGO blijft dat Berend Jan Bruggeman en voor de SGP blijft dat Daan Markwat. Het CDA zou Henk van Putten naar voren schuiven. En voor de PvdA lijkt Jaap Willem Eijkenduijn het wethouderschap op zich te nemen.

Tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni wordt hun benoeming voorgesteld. De portefeuilleverdeling is opgenomen in het coalitieprogramma.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaren heeft als titel ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’. Het sluit aan bij de indeling van de programmabegroting met vier programmalijnen. Die zijn onderverdeeld in dertien thema’s. De coalitie heeft voor elk van deze thema’s een paragraaf opgenomen. Voor de gemeentelijke financiën bevat het coalitieprogramma een apart hoofdstuk.

Het coalitieprogramma is te vinden op de website van de gemeente. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via het e-mailadres [email protected] of via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Cookieinstellingen