Minder restafval opgehaald op Goeree-Overflakkee

Foto: RAD

Inwoners van Goeree-Overflakkee gooien veel minder restafval weg. Dat blijkt uit cijfers van de RAD.

In de eerste drie maanden van 2022 werd ongeveer 28 kilo fijn restafval per inwoner opgehaald. Dat is bijna een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is één van de eerste resultaten van ‘Goed Scheiden Loont’. Dat werd op 1 januari 2022 ingevoerd op het eiland.

Inzamelaar RAD voert dit afvaltariefsysteem uit in opdracht van de gemeente. Inwoners betalen per keer dat ze hun restafvalcontainer aan de weg zetten. Of per weggegooide vuilniszak in de ondergrondse container.

Evaluatie afvalinzameling

De gemeenteraad evalueert eind dit jaar de nieuwe manier van afvalinzameling. Daarna wordt besloten of de tweede fase van start kan gaan. Dat is het wegbrengen van restafval naar (ondergrondse) verzamelcontainers. GFT, PMD en oud papier blijven dan opgehaald worden met een container aan huis.

Wethouder Daan Markwat is verantwoordelijk voor het nieuwe systeem. Hij noemt de eerste resultaten dan ook veelbelovend. “Het uiteindelijke doel is een daling naar 48 kilo restafval per inwoner per jaar. We zijn er nog niet, maar we hebben grote stappen gezet.”

Toename PMD en GFT

Minder restafval in de eerste drie maanden betekent wel dat er meer in de andere containers verdween. De ingezamelde hoeveelheid PMD steeg met 168 procent. De inzameling van GFT-afval steeg met 38 procent. Voor oud papier is er weinig veranderd.

Extra aandacht voor PMD

Door de toename van PMD zijn er soms overvolle containers. Waar mogelijk plaatst de RAD daarom extra containers. Ook wordt er vaker geleegd. Vooral rond de feestdagen gebeurt dit. De RAD haalt de PMD-zakken ook één keer in de twee weken huis aan huis op. De zakken hangen of liggen dan aan een lantaarnpaal of op de stoep.

Dit wordt echter niet door alle inwoners als positief ervaren. Het zorgt voor meer zwerfafval op straat en geeft een rommelig beeld. Bij de evaluatie kijkt de gemeenteraad ook goed naar de huidige manier van inzamelen.

Te veel bij restafval

Er zat te veel bij het restafval wat er niet in hoort. Denk aan glas, GFT en PMD. Restafval wordt niet opnieuw gebruikt of gerecycled, maar verbrand. Dat is slecht voor het milieu. Ook de kosten van verbranding blijven stijgen. Daarnaast is landelijk de afspraak dat de hoeveelheid restafval sterk naar beneden moet.

Inwoners van het eiland produceren in vergelijking met andere gemeenten veel meer restafval. Daarom besloot de gemeente dat er een ander systeem nodig was. Daarbij moest de nadruk liggen op een goede afvalscheiding. Dat is ‘Goed Scheiden Loont’ geworden.

Doel is 154 kilo

In 2020 is er maar liefst 272 kilo restafval per inwoner opgehaald. Het doel is om dat in heel 2022 terug te brengen naar 154 kilo. Dat lijkt met de eerste resultaten haalbaar. Daarna is een verdere daling nodig naar 48 kilo per inwoner per jaar. Daarmee zoekt de gemeente aansluiting met de landelijke doelstelling van maximaal 30 kilo in 2025.

Cookieinstellingen