Transitievisie Warmte vastgesteld door gemeenteraad

Foto: Pixabay

Op donderdagavond 25 november heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin staat het plan voor de overgang naar een aardgasvrij verwarmd eiland, hoe dit gebeurt en hoe ze inwoners ondersteunen.

Iedere gemeente heeft een eigen aanpak voor de overgang naar aardgasvrij. Met de vaststelling van de Transitievisie Warmte voor Goeree-Overflakkee zegt de gemeenteraad ‘ja’ tegen een unieke aanpak. Gemeente, inwoners en ondernemers gaan actief samenwerken om de beste oplossing te vinden. Dit doen ze per dorpskern voor een passende manier.

Het gaat om een oplossing waarbij technische en financiële haalbaarheid centraal staat. Maar ook waar een gezonde balans is tussen maatschappelijke belangen en nieuwe ontwikkelingen. In de Transitievisie Warmte staat ook duidelijk welke rol dit tot 2050 van de gemeente vraagt.

Transitievisie Warmte

Er is besloten om vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aardgas. Dit is besloten in een overleg met alle Europese landen. We staan er dus niet alleen voor in Nederland of op het eiland. Elke gemeente moet dit jaar een plan opstellen hierover. Daarin moet staan hoe ze in de toekomst woningen en gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen. Dit plan wordt een Transitievisie Warmte genoemd. Het volledige plan van Goeree-Overflakkee is te vinden op de website van de gemeente.

De Transitievisie Warmte verdeelt het eiland in veertien gebieden (warmtewijken). Deze hebben elk een dorpskern en het omliggende gebied. Elk gebied heeft eigen kansen om aardgasvrij te verwarmen. En dus komt er voor elke warmtewijk een uniek lokaal plan. Dit gebeurt in samenwerking met inwoners en ondernemers van hun warmtewijk.

Bewoners maken klimaatplannen

De gemeente startte in 2021 al een samenwerking met verschillende dorpen. Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Stellendam. Inwoners en ondernemers in deze dorpen maken een klimaatplan voor hun dorp. In dit plan staat ook hoe we de dorpen aardgasvrij gaan verwarmen. Vanaf 2022 start naar verwachting een soortgelijk traject in Oude-Tonge. En in Stad aan ‘t Haringvliet maakt een projectgroep van experts en inwoners een plan voor het verwarmen met groene waterstof als vervanger van aardgas. Dit project heet Stad Aardgasvrij.

Als een plan klaar is, wordt dit met het hele dorp gedeeld. Alleen als 70% met het plan instemt, gaat het door. Op klimaatkrachtiggo.nl kun je zien welke stappen de gemeente zet en hoe je mee kunt denken.

Cookieinstellingen