Voorbereidingen voor noodopvang in Middelharnis

Foto: Google Earth

De gemeente is in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze willen een tijdelijk noodopvang voor maximaal 75 asielzoekers realiseren.

Er zijn momenteel veel mensen die asiel zoeken in Nederland. Dat zorgt voor een groot tekort aan opvang locaties voor deze mensen. En dus is er sprake van een crisis. Het COA heeft daarom gemeenten gevraagd om mee te denken over mogelijke locaties. Diverse gemeenten in de regio hebben inmiddels iets laten horen. Voor een locatie op het eiland wordt gekeken naar de mogelijkheid om een cruiseschip aan te leggen bij het Havenhoofd in Middelharnis.

Stand van zaken

De gemeente is in overleg met de COA over de voorwaarden voor de noodopvang. Juist ook voor het welzijn van de asielzoekers zelf. Het gaat om tijdelijke huisvesting van maximaal 75 mensen voor waarschijnlijk vier maanden. Omdat het om opvang op een schip gaat, komen er in elk geval geen kinderen.

Ook onderwerpen als beheer en beveiliging komen aan de orde tijdens het overleg. Als de afspraken duidelijk zijn, wordt er een bestuursovereenkomst gesloten. Pas dan kan het schip er komen. Vanwege de crisissituatie kan dit snel gaan, mogelijk al binnen enkele weken. Daarna wordt alles klaar gemaakt voor de komst van de nieuwe tijdelijke bewoners.

Het Havenhoofd

Bij het Havenhoofd in Middelharnis is een grote aanlegsteiger beschikbaar. Daar kan een schip van meer dan 70 meter zonder problemen aanmeren. Ook zijn hier de benodigde voorzieningen relatief eenvoudig te realiseren. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een deel van het terrein ’s avonds en ’s nachts af te sluiten voor verkeer.

Informatiemarkt

De gemeente organiseert binnenkort een informatiemarkt. Deze is speciaal voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Hierbij zijn ook de partijen als Vluchtelingenwerk aanwezig. Op de website van de gemeente is een pagina ingericht met meer informatie over de opvang.