Werkgroep Partij voor de Dieren bezoekt het eiland

Foto: Partij voor de Dieren

Begin dit jaar is de Werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de Partij voor de Dieren opgericht. Onlangs kwam er voor de Dag van de Trekvogel een delegatie naar het eiland.

De groep ging langs bij biologisch landbouwer Cornelis Mosselman van het bedrijf Bi-Jovira. Dat bedrijf is één van de weinige biologische landbouwbedrijven op het eiland. Bij biologische strokenteelt zijn de gewassen in stroken afwisselend gezaaid. Daar tussenin zijn ook enkele stroken ingezaaid met boekweit. Dat trekt insecten en hun natuurlijke vijanden aan.

Er worden geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen of kunstmest mee gebruikt. Door de afwisseling krijgen ziektes en plaagdieren veel minder kans. Als actie heeft de werkgroep meegeholpen met het oogsten van een perceelstrook rode kool.

Biologische landbouw heeft de toekomst

Vier jaar geleden schakelde Mosselman om naar de biologische strokenteelt. Hij zag toen geen toekomst meer in de traditionele manier van boeren. De biodiversiteit nam af door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook raakte de grond uitgeput en was het steeds moeilijker te bewerken door inklinking.

Jaar na jaar zit hij nu zijn grond als het ware weer tot leven komen. Niet alleen het bodemleven is toegenomen. Ook groeien de gewassen harder en neemt de inklinking nu maar 10 procent van de oppervlakte in beslag.

Weer meer boer

Op deze manier is Mosselman weer meer boer. Hij is daarmee ook minder afhankelijk van partijen om hem heen. En dat zorgt voor positieve energie en meer vrijheid. Hij ervaart veel steun van Bakker Barendrecht/Albert Heijn. Die nemen een groot deel van de producten af voor een nette prijs. Daarmee participeren zij serieus in zijn zoektocht naar een meer volhoudbare groententeelt. “Dat kun je van de overheid niet zeggen,” vindt de werkgroep.

Trekvogels en biodiversiteit

Een groot deel van het land is altijd begroeid. Dat komt doordat de gewassen na elkaar worden geoogst. En daarna wordt er weer een ander gewas ingezaaid. Mede daardoor is het elke zomer een bont feest van fladderende, zoemende en kruipende insecten. Ook is er een toename van hazen, zwaluwen, kraaien, meeuwen en roofvogels.

Biologische strokenteelt is van enorme betekenis voor bedreigde soorten weide- en trekvogels. Denk aan de grutto, de velduil, de veldleeuwerik en de grauwe kiekendief.