Bedank je mantelzorger met een mantelzorgcompliment

Foto: Afbeelding van Sabine van Erp via Pixabay

Een mantelzorger is van onschatbare waarde. De gemeente Goeree-Overflakkee is dan ook erg dankbaar voor hun inzet en wil haar waardering laten blijven.

De gemeente laat haar waardering blijken in de vorm van een mantelzorgcompliment. Dus heb jij een behulpzame, vriendelijk en onmisbare mantelzorger? Wil je hen bedanken? Dan kun je van 15 september tot en met 31 oktober het mantelzorgcompliment aanvragen.

Wie vraagt het compliment aan?

Ontvang je mantelzorg? Dan kun je het mantelzorgcompliment aanvragen voor jouw mantelzorgers. Het compliment bestaat uit een Primera Keuze cadeaukaart ter waarde van 200 euro. Hiermee kan de mantelzorger zelf uit meer dan 100 cadeaukaarten kiezen. Deze kunnen dan bijvoorbeeld weer ingeleverd worden bij winkels op het eiland.

Wat is mantelzorg?

Het is niet altijd helemaal duidelijk wat ‘mantelzorg’ precies is. Dit is onbetaalde vrijwillige hulp van mensen aan hun naasten met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen. Het gaat om hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’ die verwacht mag worden van familie.

Belangrijk is dat de mantelzorger staat ingeschreven als mantelzorger bij Stichting ZIJN. Alleen dan kan via de website van de gemeente het aanvraagformulier worden ingediend.

Voor wie is het mantelzorgcompliment?

Iedere mantelzorger die extra zorg, hulp of ondersteuning biedt aan een inwoner van het eiland kan worden aangemeld. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Die staan hieronder in een overzichtelijk rijtje.

  • Het aanvraagformulier moet worden in gevuld uit naam van de zorgvragen. De mantelzorger of iemand anders mag hier wel bij helpen als dat nodig is.
  • De mantelzorger heeft zich geregistreerd bij de afdeling Mantelzorg van Stichting ZIJN. Is dat niet het geval? Dan moet de mantelzorger zich laten registreren voordat de aanvraag wordt ingediend. Dat kan op diverse manieren:
  • De mantelzorger heeft in 2021 al minimaal 3 maanden, meer dan 8 uur per week, meer dan gebruikelijke zorg verleend. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.
  • Er kan per jaar, per zorgvragend huishouden, maximaal één mantelzorgcompliment worden weggegeven. Daarnaast kan een mantelzorger ook maar één compliment per jaar ontvangen. Als de zorgvrager meerdere mantelzorgers heeft, kan er ieder jaar voor een andere mantelzorger een compliment worden aangevraagd.
  • De zorgvrager moet een inwoner zijn van Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

Een mantelzorgcompliment aanvragen

Het mantelzorgcompliment moet je digitaal aanvragen. Dat kan van 15 september tot en met 31 oktober. Het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente. Vergeet niet de bevestigingsmail van de aanvraag te bewaren. Dit is het bewijs dat het compliment is aangevraagd.

Heb je problemen met het invullen? Of heb je geen computer? Bel dan naar het Sociaalcontactpunt van de gemeente via het algemene nummer 14 0187 (keuze 1).

Na de aanvraag

Als de aanvraag is gedaan, krijg je een bevestigingsmail dat de aanvraag goed is doorgekomen. Heb je geen e-mail gehad? Bel dan ook in dat geval met het Sociaal Meldpunt van de gemeente.

Na ontvangst kijken medewerkers van de gemeente of er voldaan is aan de voorwaarden. Als dat zo is, dan ontvangt de mantelzorger voor 22 november een brief. Daarin staat dat er een mantelzorgcompliment klaar ligt op het gemeentehuis. Deze kan van 22 tot en met 26 november worden opgehaald.

Vragen?

Heb je nog vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kun je contact opnemen met het Sociaalcontactpunt van de gemeente. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 14 0817 (keuze 1) of stuur een e-mail naar [email protected].