Pact Kinderogen ondertekend, ook door gemeente GO

Foto: PR Pact Kinderogen

Eerder en betere ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben. Zowel op school als thuis. Dat is het doel van het Pact Kinderogen.

Het pact werd ondertekend op donderdag 9 september door diverse partijen. Zo tekenden de gemeenten Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Maar ook de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning versterken. Ze willen het nog beter gaan doen voor kinderen en gezinnen.

Samenwerken en leren van elkaar

Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te geven. Samen voor de kinderen van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten. Hiervoor gebruiken ze vijf programmalijnen. Daarbij leren bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar. Het pact wil de hulp dichtbij, in de eigen wijk en in eigen buurt organiseren.

De eerste resultaten zijn al concreet, zoals bij de pilot Zorg en Onderwijs. “Met dit project geven de verschillende partners aan dat zij het nog beter willen doen voor alle kinderen,” vertelt Elsbeth Vogel-De Groot. Zij is programmaleider van Pact Kinderogen. “Een ander mooi voorbeeld is de pilot waarbij alle kinderen een warme overdracht naar school krijgen. De pedagogisch medewerker kan dan uit ervaring vertellen wie het kind is. Hierdoor kan de leerkracht op school beter aansluiten bij de behoeften van het kind. In de nabije toekomst willen we voor alle kinderen zo’n warme overdracht organiseren.”

Belangrijke stap

De samenwerking kan veel winst opleveren. In de eerste plaats voor het kind en hun ouders. Maar ook voor de professionals en mensen uit de praktijk. De wethouders van de gemeenten geven hierover een toelichting.

“Signalen bij kinderen kunnen op school of de kinderopvang vroeg herkend worden,” zegt Wouter Struijk. Hij is wethouder binnen de gemeente Nissewaard en is aanwezig namens gemeenten op Voorne-Putten. “In samenwerking met de ouders kan er op school en de kinderopvang wat mee gedaan worden. Door de krachten te bundelen beschikken we bijvoorbeeld direct over de krachten van de partners. Hoe eerder wordt gekeken naar behandeling en ondersteuning, des te beter is het voor de ontwikkeling van een kind. Daarom vinden we de vandaag getekende overeenkomst een belangrijke stap.”