Gemeente niet blij met maatregelen Haringvlietbrug

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee is niet blij met de maatregelen van Rijkswaterstaat omtrent de Haringvlietbrug. Ze noemen het onaanvaardbaar.

Eind juni werd de gemeente verrast door de aangekondigde maatregelen. Het voorstel om 2 jaar lang de snelheid te verlagen en het afsluiten van de rijbaan is voor hen onaanvaardbaar. “De bereikbaarheid van ons eiland wordt hierdoor te sterk aangetast,” laat de gemeente weten. “De economische schade is enorm.”

Maatregelen

Vanaf maandagochtend 26 juli gaan de nieuwe maatregelen in. Deze zijn volgens Rijkswaterstaat nodig om de veiligheid op de brug te kunnen garanderen tot hij gerepareerd kan worden. De gemeente is hier ongerust over. “De ingrijpende maatregelen die Rijkswaterstaat invoert, vinden we nog steeds onaanvaardbaar,” zegt wethouder Peter Feller. “Samen met buurtgemeenten en provincies blijven we in gesprek met Rijkswaterstaat. We dringen erop aan om alternatieven te onderzoeken waarbij er minder hinder is voor de bereikbaarheid van Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.”

Belangrijke punten

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee zijn de volgende punten erg belangrijk:

  • Twee rijbanen per rijrichting open. Er moet naar andere mogelijkheden gekeken worden om de snelheidsverlaging te handhaven. Bijvoorbeeld middels trajectcontrole.
  • Er moet een structurele oplossing komen voor hulpdiensten en openbaar vervoer zodat zij niet in de file terecht komen.
  • De gemeente is blij dat Rijkswaterstaat de parallelbaan op hun verzoek heeft afgesloten voor sluipverkeer.
  • Rijkswaterstaat moet zorgen voor goede communicatie tussen betrokken organisaties. Dat geldt ook voor bewoners, ondernemers en organisaties in de gemeente.
  • Rijkswaterstaat moet aandacht hebben voor acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • En Rijkswaterstaat moet snel gaan nadenken over compensatie voor ondernemers. Dat geldt ook voor de ondernemingen in de recreatievaart.

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van de aangekondigde maatregelen zijn niet alleen op Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard te merken. Ook Brabant en Zeeland ondervinden gevolgen, evenals de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Daarnaast is er een fikse toename van de verkeersdrukte op de A16 en de N57. Hierdoor komt er terugslag van het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam.

Samen optrekken

De gemeente is met diverse partners in gesprek over het besluit van de minister. Denk aan buurgemeenten, havenbedrijven, provincies en andere partijen. “Samen zoeken we naar alternatieven of oplossingen die minder langdurige hinder opleveren.”

Ondernemers

“Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten,” laat de gemeente weten. “Helaas kunnen we op veel van die vragen op dit moment geen antwoord geven. We hebben bij Rijkswaterstaat benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking. Zowel aan belanghebbende partijen als ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers we horen. Zo kunnen we die meenemen naar de verschillende overleggen waar we aan deelnemen.”

Bron: Gemeente Goeree-Overflakkee