Vanaf 26 juli nog maar 50 km/h op de Haringvlietbrug

Foto: Rijkswaterstaat

Vanaf maandagochtend 26 juli om 5.00 uur geldt er een nieuwe maximumsnelheid op de Haringvlietburg. Je mag er dan nog maar met 50 kilometer per uur overheen.

Maar dat is niet de enige maatregel die wordt genomen. Het verkeer wordt in beide richtingen via één rijstrook over de brug geleid. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. De maatregelen gelden totdat de klep van de brug vervangen wordt. Dat staat op de planning voor 2023.

Verkeersmaatregelen plaatsen

Ter voorbereiding op de maatregelen plaatst Rijkswaterstaat diverse maatregelen op de weg. Denk aan bebording en barrières. Dit wordt gedaan van zondagavond 25 juli 21.00 uur tot maatochtend 26 juli 5.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. De parallelbaan blijft open voor (brom)fietsers en landbouwverkeer.

Omleidingen

Die afzetting zorgt er dus voor dat het verkeer deze nacht niet over de brug kan. Daarom worden er een aantal omleidingen verzorgd. Hieronder op een rijtje.

  • Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59.
  • De andere kant op, van Bergen op Zoom naar Rotterdam, is dit A59/A17, A16 en A15.
  • Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15 en de N57.
  • En verkeer van Zierikzee naar Rotterdam gaat dit via de N57 en de A15.

Aanleiding snelheidsverlaging

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestig. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. Die klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer dat over de brug rijdt. Maar ook het gewicht daarvan én de snelheid die ze aanhouden. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand moeten zijn tegen de trillingen. Deze leveren echter niet het gewenste resultaat.

Wekelijkse inspecties en het aandraaien van de klemmen volstaat niet meer. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op. Niet alleen voor de scheepvaart onder de brug, maar ook voor het verkeer erop. De klep wordt in 2023 vervangen. Tot die tijd is besloten tot deze maatregel.

Hinder

Het afsluiten van een rijstrook op de Haringvlietbrug zal leiden tot forse files op de A29 en A16. Dit heeft veel impact op de bereikbaarheid van een groot gebied. Niet alleen in Zuid-Holland, maar ook in Zeeland en Brabant. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom hoe de overlast zoveel mogelijk verminderd kan worden. Dit doen ze samen met provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en brancheorganisaties.

“Met actuele reisinformatie, uitgebreide communicatie en gerichte mobiliteitsmaatregelen willen we de hinder beperken,” laat Rijkswaterstaat weten. Een deel van het verkeer wordt omgeleid. Het is daarbij belangrijk om de spits te mijden en waar mogelijk thuis te werken. De extra reistijd rond de Haringvlietbrug tijdens een avondspits kan uitkomen op ongeveer 30 minuten.

Scheepvaart

Eerder was al besloten om de brug eenmaal per week te openen voor de hoge scheepvaart. Dat geldt voor schepen hoger dan 13 meter. Dit gebeurt elke vrijdag om 12.00 uur, aansluitend op een inspectie. Deze maatregel blijft vooralsnog gelden.

Parallelbaan

De parallelbaan gaat dicht voor normaal verkeer om sluipverkeer te voorkomen. Ook gaat Rijkswaterstaat zo het dichtslibben van het onderliggende wegennet tegen. De parallelbaan blijft toegankelijk voor (brom)fietsers, gehandicaptenvoertuigen en landbouwvoertuigen. Ook hulpdiensten, huisartsen en verloskundigen mogen gebruik maken van deze baan.

Andere onderzochte opties

Rijkswaterstaat heeft naast een herontwerp van de klemmen ook andere opties onderzocht. Opties om de bevestiging van de klemmen te verbeteren of om een andere manier de levensduur van de brug te verlengen. Er is onder andere gekeken naar vervanging van het aluminium rijdek door een houten rijdek. Er is gekeken naar de aanleg van een tijdelijke vaste brug. Dit heeft geen kansrijke oplossingen opgeleverd die snel te realiseren zijn.

Snelheid is belangrijk omdat het om een acuut probleem gaat. De brug wordt naar verwachting ook pas over 2 jaar voorzien van een nieuwe klep. Parallel aan de invoering van de maatregelen kijkt Rijkswaterstaat of de maatregelen aangepast kunnen worden. Dat moet op zo’n manier dat de hinder voor het verkeer verlicht moet. Dit wordt bekeken samen met het Openbaar Ministerie en de politie. Hierbij wordt gekeken naar alternatieven om handhaving mogelijk te maken zonder een rijstrook te onttrekken.

Meer maatregelen?

De trillingen in de klep van de brug zullen verminderen door het verlagen van de snelheid. Of deze maatregel het lostrillen helemaal voorkomt is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat houdt de situatie grondig in de gaten. Als de maatregel effectief blijkt te zijn, kan de brug mogelijk weer vaker open voor hoge scheepvaart. Bij onvoldoende resultaat kunnen extra maatregelen nodig zijn.

Bron: Rijkswaterstaat