Heftige maatregelen Haringvlietbrug onaanvaardbaar

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

De gemeentebesturen van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zijn volledig verrast door de berichtgeving over de ingrijpende maatregelen voor het verkeer over de Haringvlietbrug.

Het bericht van Rijkswaterstaat luidt dat er langdurige en ingrijpende maatregelen aankomen. Het voorstel is dat de maximum snelheid op de brug voor ruim 2 jaar verlaagd wordt naar 50 kilometer per uur. Ook wordt er voor elke rijrichting een rijbaan afgesloten.

Beide gemeentebesturen vinden deze maatregelen onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van de eilanden wordt hierdoor sterk aangetast. Daarnaast zal de economische schade ook enorm zijn.

Effecten in de regio

De nadelige effecten van deze verstrekkende maatregen zijn niet alleen te merken in de twee gemeenten. Ook West-Brabant en Zeeland ondervinden de gevolgen. Daarnaast zullen deze maatregelen bovendien zorgen voor een enorme verkeersdrukte. De A16 bij Dordrecht en de N57 zullen hierdoor nog drukker worden. Ook geeft het een terugslag van het verkeer op de ruit rond Rotterdam.

Samen optrekken

Beide besturen hebben inmiddels initiatieven genomen om met andere buurgemeenten te overleggen. De connectie met de provincie is daarbij ook al gemaakt. Ze vinden dat er samen gesproken moet worden over het besluit van de minister. Het is belangrijk om hierin samen op te trekken. Samen een gesprek aanknopen met Rijkswaterstaat en de minister is de beste manier om alternatieven of oplossingen te bespreken.

Veiligheid voorop

Uiteraard staat de veiligheid voorop. Toch willen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee samen kijken naar andere mogelijkheden. Mogelijkheden die minder hinder en minder langdurige hinder opleveren. De bereikbaarheid van en naar de eilandgemeenten staan hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor de verbinding met de omliggende gebieden. Er moet goed gekeken worden naar mogelijke alternatieven voor de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug.

Dat de brug in slechte staat is, is al langer bekend. Er wordt dan ook al geruime tijd over gesproken. De gemeentebesturen vragen zich af of het uitgangspunt van Rijkswaterstaat overeind kan blijven. Zij wil namelijk dat de brug open moet kunnen voor recreatief scheepvaartverkeer. Terwijl dat juist leidt tot zoveel langdurige problemen voor het wegverkeer. En vergeet ook de economische schade niet. Er kan ook gekeken worden naar traject controle op de brug of het openstellen van een rijbaan voor openbaar vervoer en hulpdiensten.