Haringvlietbrug gestremd voor hoge scheepvaart

Foto: Google Maps

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug wordt sinds woensdag 19 mei niet meer geopend. Een veilige doorvaart kan op dit moment namelijk niet gegarandeerd worden.

Alle scheepvaart lager dan 13 meter kan dan alleen onder het vaste deel van de Haringvlietbrug doorvaren. Hogere scheepvaart moet omvaren.

Het aluminium rijdek van de brug zit met klemmen vast aan de beweegbare klep. Deze klemmen worden zwaar belast door het vele verkeer dat over de brug rijdt. Rijkswaterstaat inspecteert de brug wekelijks. Daaruit is gebleken dat de klemmen lostrillen. Sinds november heeft Rijkswaterstaat een groot aantal nieuw ontworpen klemmen aangebracht. Deze klemmen blijken echter ook los te trillen.

Waarschijnlijk heeft Rijkswaterstaat 6 weken nodig voor technisch onderzoek en herstel. Er wordt dan onderzocht of het mogelijk is om op een beperkt aantal momenten de brug toch veilig te kunnen openen.

Veiligheid

De kans bestaat dat één van deze klemmen of bouten lostrilt van de plaat en naar beneden valt. Dat kan dus gevaarlijk zijn voor de scheepvaart die onder de brug door gaat. Om hun veiligheid te garanderen, is besloten dat deel van de doorvaart af te sluiten. De scheepvaart wordt met rode lichten op de brug en een verlichte ballenlijn erop gewezen die doorgang niet te gebruiken.

Scheepvaart lager dan 13 meter kan onder het vaste deel de Haringvlietburg passeren. De hogere schepen moeten omvaren. Het wegverkeer ondervindt geen noemenswaardige hinder van de situatie. Mogelijk kunnen herstelwerkzaamheden nog wel hinder veroorzaken.

Omleiding

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Scheepvaart hoger dan 13 meter moet omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. De omvaartijd is afhankelijk van de stroom en ligt tussen de 2 tot 4 uur extra. Schepen die onder het vaste deel van de burg door kunnen, hebben geen last van de stremming.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren ’50 en ’60. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. De Haringvlietbrug is een van de bruggen die binnenkort wordt aangepakt. De vervanging van de klep staat op dit moment gepland voor 2023.