VVD over nieuwe randweg: “Er is nog niets bepaald”

Foto: NLGO

De laatste weken is er een hoop te doen rondom de mogelijke komst van een nieuwe randweg. Er zouden een hoop bomen voor moeten sneuvelen.

De weg zou het bos doorkruisen naast het Hernesseroord. Maar volgens de eilandelijke tak van de VVD is er nog niets zeker. “De VVD is het eens dat zoveel mogelijk bomen behouden moeten blijven,” schrijven ze in een statement. “Dat is iets waar bij de verdere uitwerking rekening mee gehouden zal moeten worden.”

De partij meldt dat er nog veel onzeker is over het ‘exacte tracé voor de randweg’. “Dat is nog helemaal niet bepaald. Laat staan dat er duidelijk is of er een boom gekapt moet worden,” schrijven ze verder. “De vraag die nu aan de gemeenteraad wordt gesteld, is of er wel of niet een haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd.”

Verkeersproblemen

“Middelharnis kent al jarenlang diverse verkeersproblemen. Denk aan verkeersveiligheid, drukte en geluidsoverlast,” gaat het statement verder. “Met kleinere oplossingen kunnen we een deel van deze problemen aanpakken. Maar het echte probleem, de drukte in de straten, gaan we daarmee niet oplossen. Want het aantal auto’s per huishouden neemt al decennia toe.”

Om te kijken wat de beste oplossing is, worden er al jaren onderzoeken uitgevoerd. “Die hebben uitgewezen dat de oostelijke randweg de best mogelijke oplossing is,” zegt de partij. “Met het haalbaarheidsonderzoek willen we onderzoeken of het voorgestelde scenario ook echt de best haalbare oplossing is. De uitkomst van het onderzoek zal een concreter beeld geven van de effecten, consequenties en kosten. Natuurlijk zullen ook de effecten op het aanwezige groen daarin worden meegenomen. Inwoners krijgen hierbij ook de mogelijkheid om inbreng te leveren. Op basis hiervan zal bepaald worden of een oostelijke randweg ook daadwerkelijk haalbaar en wenselijk is.”

Petitie

Dat er mensen tegen de oostelijke randweg zijn is ook wel duidelijk door de spandoeken die zijn opgehangen in het gebied. Om de plannen over de komst van een nieuwe randweg te stoppen is er een petitie gestart. Het doel was om 500 handtekeningen op te halen. Inmiddels hebben ruim 1250 mensen de petitie getekend. Maar meer handtekeningen zijn volgens de organisatie natuurlijk altijd welkom. Tekenen kan via deze link! De handtekeningen worden volgende week ingeleverd bij de gemeente.