Verkeerscampagne voor kleine te hard rijders

Foto: Pixabay

De jaarlijkse campagne over de maximumsnelheid in het verkeer richt zich dit keer vooral op de automobilisten die 10 tot 15 kilometer te hard rijden.

Het zijn vooral automobilisten binnen de bebouwde kom en op provinciale wegen die zich slecht aan de limieten houden. Dat meldde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandag bij de start van de campagne.

Verkeersongelukken

“Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken,” stelt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. “Daarbij vallen ook dodelijke slachtoffers en ieder ongeluk is er een te veel. Voorkom daarom dat je te hard rijdt, check regelmatig je snelheid.” Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) maakte een schatting. Zij zeggen dat een derde van alle dodelijke verkeersongevallen wordt veroorzaakt door te hard rijden.

Campagne

Onder meer met borden langs de wegen en via sociale media wordt er gewezen op de risico’s. Automobilisten krijgen het advies langzamer te rijden als de situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld in de omgeving van een school, bij drukte of bij slecht weer. Ook gemeenten en provincies hebben zich aangesloten bij de campagne.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt bewoners middelen aan om zelf campagne te voeren in de buurt. Ze hebben daarnaast ook een online kennisquiz. Team Alert richt zich op jonge, onervaren verkeersdeelnemers.