De lintjesregen daalt neer op Goeree-Overflakkee!

Foto: Don Jon Hölsgens

De dag voor Koningsdag regent het altijd lintjes in het land. Ook op Goeree-Overflakkee is de lintjesregen op maandag 26 april weer neergedaald.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman mocht dit jaar maar liefst zeven inwoners verrassen met een Koninklijk speldje. Al videobellend mocht ze de mooie boodschap mededelen. Twee inwoners zijn met het lintje benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere vijf zijn nu Leden in de Orde van Oranje-Naussau.

Voor het tweede jaar op rij werden de onderscheidingen niet op de gebruikelijke wijze overhandigd. De burgemeester feliciteerde en verraste de gedecoreerden via videobellen. Later op de dag kwam ze de lintjes bij hen thuis langsbrengen samen met een oranje boeket en bijpassende tompouce. De ontvangers waren blij verrast met de bijzondere mededeling en het bezoek.

Arie Jan Heij uit Oude-Tonge

De heer Arie Jan Heij uit Oude-Tonge is met zijn onderscheiding benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat heeft hij te danken aan het grote aantal en diversiteit van zijn functies. Dit doet hij al sinds 1990 op en rondom het eiland Goeree-Overflakkee. Hieronder een opsomming van zijn vele functies.

 • lid Raad van Toezicht Calando;
 • visitator Protestantse Kerk cluster Brielle/Schiedam;
 • diaken, ouderling en kerkrentmeester binnen de kerkenraad Hervormde gemeente Oude-Tonge;
 • voorzitter en penningmeester Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie;
 • voorzitter Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg te Sommelsdijk;
 • bestuurslid Stichting Protestants Diakonaal Krediet Nederland;
 • voorzitter Thuisfrontcommissie zendingsechtpaar Visscher (Indonesië);
 • adviseur Kleine Synode Protestantse Kerk in Nederland;
 • voorzitter Identiteitsraad Verzorgingshuis De Goede Ree (huidige Nieuw- Rijssenburgh) te Sommelsdijk;
 • voorzitter Stichting Het Oude Land te Sommelsdijk;
 • bestuurslid Stichting Muziekschool Goeree–Overflakkee;
 • lid werkgroep Uzon (humanitaire hulpverlening in Roemenië in kerkelijk verband);
 • penningmeester Watersportvereniging Oude-Tonge;
 • lid bedrijfsbrandweer Rijksgebouwendienst.

Een aantal van de benoemde functies is inmiddels beëindigd. Bij de genoemde taken lever Arie Jan een bijdrage door zijn sociale betrokkenheid en financiële deskundigheid.

Rien Bakelaar uit Den Bommel 

De heer Rien Bakelaar uit Den Bommel is een bekende op het eiland. Tijdens de lintjesregen is hij dan ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2005 is de 87-jarige Rien organisator van de Watersnoodramp herdenkingsdienst en Dodenherdenking in Den Bommel. Ook vertelt hij op scholen en bij verenigingen over zijn ervaringen met de Watersnoodramp en de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 2006 is hij vrijwilliger bij de Emmaüskerk waar hij onder meer actief is voor de Sprokkelmarkt en de boekenafdeling. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de oprichting van de stichting WO2GO in 2008, waar hij sindsdien ook vrijwilliger is.

Daarnaast is Rien Bakelaar ook penningmeester bij de Dorpsraad van Den Bommel, dit doet hij sinds 2012. Hij pakte in 2014 de functie op van vice-voorzitter bij de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee. Vóór die tijd was hij jaren lid van de ANBO, samen met zijn vrouw. Rien Bakelaar is actief en betrokken met speciaal aandachtspunt voor dagreizen voor de ouderen. Alle genoemde taken vervult hij tot op de dag van vandaag.

Adri Houweling uit Oude-Tonge 

Van 1986 tot 1991 vervulde Adri Houweling de functie van ouderling bij de Hervormde Gemeente in Nieuwe-Tonge. Daarnaast startte hij daar in 1980 als leidinggevende bij de Jongensclub. Ook vervult hij sinds 2004 de functie van voorzitter bij de SGP-afdeling Oostflakkee. Daarvoor was hij bestuurslid van de voormalige kiesvereniging Oude-Tonge. Als voorzitter is hij afgevaardigde binnen de eilandelijk opererende commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee en afgevaardigde bij het structuuroverleg SGP Goeree-Oveflakkee en de vier eilandelijke SGP-afdelingen.

Van 2006 tot de gemeentelijke herindeling in 2013 was Houweling raadslid namens de SGP bij de gemeente Oostflakkee. Van 2007 tot 2009 was hij notabel bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge waar hij nu kerkvoogd-secretaris is sinds 2010. Voor al deze taken is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

André Kievit uit Nieuwe-Tonge 

André Kievit uit Nieuwe-Tonge kreeg een lintje en werd daarmee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van B.C. Racket Team Nieuwe-Tonge. Aansluitend is hij bij deze batmintonvereniging sinds 1996 ook penningmeester. Daarnaast was hij vanaf datzelfde jaar 19 jaar lang betrokken als vrijwilliger bij de EHBO in Nieuwe-Tonge. Sinds 2015 is hij vrijwilliger bij het Rode Kruis in Sommelsdijk. Sinds 2013 is meneer Kievit ook penningmeester bij Veteranen Goeree-Overflakkee.

Wim van Moort uit Nieuwe-Tonge 

Nog een nieuw Lid in de Orde van Oranje-Nassau is Wim van Moort uit Nieuwe-Tonge. Hij is sinds 1995 vrijwilliger bij voetbalvereniging NTVV. Daar biedt hij op verschillende gebieden ondersteuning aan de selectie-elftallen. Daarnaast is hij actief voor de jeugdleden en vervoert hij ouderen die de wedstrijden willen bezoeken. Ook is hij vanaf 2010 betrokken bij de activiteitencommissie en zorgt hij voor muzikaal entertainment. Sinds 2010 zet hij zich ook in als mantelzorger.

Cees Noteboom uit Nieuwe-Tonge 

Cees Noteboom is vanaf 1985 in meerdere functies betrokken bij voetbalvereniging NTVV. Hij is daar bestuurslid en leider van elftallen, zat in diverse commissies en bekleedde diverse vrijwilligersfuncties. Ook was hij van 1999 tot 2019 bestuurslid en voorzitter bij Stichting Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Daarnaast is Noteboom zestien jaar actief geweest bij de organisatie van grote familiebijeenkomsten. Na twee jaar bestuurslid te zijn geweest bij de Oranjevereniging is hij hier nog jaarlijks actief om te helpen bij diverse activiteiten. Voor zijn inzet is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Erik Zindel uit Middelharnis 

Meneer Zindel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding niet uitgereikt door onze eigen burgemeester, maar door de burgemeester van Dordrecht. Dat komt omdat zijn verdiensten betrekken hebben op activiteiten in zijn voormalige werk- en woonomgeving. Zo is Erik Zindel sinds 1984 betrokken bij Dordt in Stoom, een internationaal evenement in Dordrecht. Daar bekleedt hij sinds 1990 de functie van secretaris. Hij Stichting Sinterklaashuis in Dordrecht is hij vanaf 2002 bestuurslid. Daarnaast was hij in 2013 adviseur bij de oprichting van Stichting TOP Routenetwerken en is hij daar sinds 2019 de voorzitter.

Van 1982 tot 2020 was hij algemeen directeur bij Stichting VVV Zuid-Holland Zuid. Met die functie bleek hij groot ambassadeur voor Dordrecht, de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Hij was nauw betrokken bij de Waterdriehoek Dordrecht/Kinderdijk/Biesbosch, met regionale, provinciale en nationale erkenning. Door zijn regionaal bestuurlijke samenwerking betekende hij veel voor het toeristisch beleid.

Waardering 

Het uitreiken van een lintje betekent dat er veel waardering is voor de ontvangers vanuit hun directe omgeving. Ook de koning en het gemeentebestuur delen deze waardering. In totaal kregen in Nederland 2832 mensen een lintje uitgereikt door een burgemeester. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, toen kregen 3060 mensen een koninklijke onderscheiding.

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Er zijn 3117 voordrachten voor de lintjesregen van dit jaar gedaan. De burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijk minister moeten naar elk voorstel kijken. Pas als de minister positief heeft geadviseerd, mag koning Willem-Alexander tekenen voor de onderscheiding. Ongeveer een op de negen voordrachten is afgewezen. Ook dat komt overeen met afgelopen jaren.

Lintjesregen 2021
Met de klok mee: Wim van Moort (midden bovenaan), Adri Houweling, Rien Bakelaar, Cees Noteboom, André Kievit, Erik Zindel, Arie Jan Heij en Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbeldam (midden)