P10 claimt anderhalf miljard voor Agenda Platteland

Foto: P10

De P10 lanceert de Agenda Platteland. Daarop staan 10 concrete punten die aangepakt moeten worden in het belang van Nederland: platteland én stad.

De P10 is een samenwerkingsverband van 29 plattelandsgemeenten, onder wie Goeree-Overflakkee. Zij nodigen Tweede Kamerleden, bestuurders en andere partners uit om samen de mouwen op te stropen voor deze tien agendapunten. Daarmee zetten ze zich in voor thema’s als bereikbaarheid, werken, toerisme, zorg, wonen, energie- en warmtetransitie.

Investeringen

“De Agenda Platteland is nodig voor de grote opgaven van Nederland,” zegt Ellen van Selm. Zij is voorzitter van de P10 en burgemeester van Opsterland. “Denk aan de energie- en zorgtransitie en het woningtekort. Om de kracht en ruimte van het platteland te kunnen blijven bieden en benutten, moeten we voor het platteland zorgen. Met de Agenda Platteland zorgen we voor een robuust platteland met vitale dorpen. We maken concreet wat we willen realiseren voor Nederland en hoeveel investeringen dat vraagt.”

Voor die investeringen claimt de Agenda Platteland ruim een miljard euro incidenteel. En daarnaast willen ze ook nog, voor de integrale woonopgave, een half miljard euro structureel per jaar.

Samen verder

De ruimte en organisatiekracht van het platteland behouden en versterken kan. Maar wel alleen als alle partijen dit samen doen. Voor die samenwerking benoemt de P10 drie randvoorwaarden. Werken vanuit een gezamenlijk perspectief, met voldoende geld in krachtige regio’s. Ook daartoe roept de Agenda Platteland op.

P10 is de stem van het platteland

Het P10-netwerk is het netwerk van inmiddels 29 grote plattelandsgemeenten. Zij laten de stem van het platteland duidelijk horen. De leden van het netwerk vinden elkaar in de plattelandsvraagstukken waar de gemeenten voor staan. De P10 behartigt de gedeelde belangen in Den Haag en Brussel. Ook delen ze kennis met leden en andere (externe) partijen.

Ben je benieuwd wat er precies allemaal op de Agenda Platteland staat? Check dan de PDF Agenda Platteland. Ze hebben er ook een Onderbouwing Agenda Platteland bijgeleverd.