Politiek iCafé belicht een innovatieve landbouwsector

Foto: Image by Wolfgang Borchers from Pixabay

Op donderdag 25 februari vond het politieke iCafé over landbouw plaats van de VVD. Met 92 aanmeldingen is het een geslaagde avond te noemen.

De avond begon met een introductie door Mirjam Nelisse. Zij is VVD Statenlid en kandidaat Tweede Kamerlid én woonachtig op het eiland. Zij werd bijgestaan door Helma Lodders, Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder landbouw. Daarna was het aan ondernemers Ruud Dukker en Jacob Jan Dogterom om te vertellen over de innovaties in hun bedrijf.

De avond was een gezamenlijk initiatief van de VVD op Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne.

Trots

De aftrap werd gegeven door Mirjam Nelisse. Zij maakt zich zorgen over de verdienvermogen voor agrariërs. Er wordt steeds meer gevraagd aan de sector qua voedselveiligheid, biodiversiteit en duurzaamheid. Maar de opbrengsten blijven relatief laag. Ook vindt ze dat de politiek meer naar de lange termijn moet gaan kijken, in plaats van korte termijn beleid. En tot slot mogen we volgens haar best trots zijn op de sector.

Erkennen

Helma Lodders vindt dat we moeten erkennen dat we de meest duurzame land- en tuinbouw ter wereld hebben. Verdere verduurzaming is mogelijk, maar dit moet zich vertalen in de opbrengst voor de boeren. De afgelopen jaren heeft Helma zich met succes ingezet voor een meer feitelijke discussie over landbouw. Ook wil ze de veredelingstechieken beter op de agenda krijgen. En maakt ze zich hard voor de aanstelling van een innovatiegezant. Die laatste is door de minister toegezegd. Die moet ondernemers die willen innoveren helpen als ze tegen problemen aanlopen. Denk aan verstikkende regelgeving of trage procedures.

Ook is er nauwelijks nieuwe nationale regelgeving toegevoegd de afgelopen jaren. Dit is mede door de inspanning van de VVD gebeurd.

Innoveren

Ruud Dukker is tomatenkweker, onder andere op Voorne. Hij gaf een kijkje in de vernieuwing in het verkoopkanaal. Zo vindt de prijsbepaling tegenwoordig op een hele transparante manier plaats. Ook wordt er ingezet op korte ketens. Hierbij levert de tuinder direct aan de consument of via maximaal één tussenpartij. Een bedreiging voor de sector is dat de inkoop van producten van 54.000 boeren en tuinders slechts via vijf inkoopkantoren verloopt.

Jacob Jan Dogterom heeft samen met zijn broer een akkerbouw- en bloembollenbedrijf op Goeree-Overflakkee. Samen met Arie Peter van der Hoek (Hoeksche Waard) werkt hij aan een innovatief project. Daarbij gaan ze energie opwekken via zon en wind. Maar dit is weersafhankelijk en dus niet volledig betrouwbaar. Daaruit kwam het idee van groene waterstof als energiedrager. Dit kan worden gebruikt voor de tractoren of kachels in de loodsen. En uiteindelijk kan er ook worden geleverd aan huishoudens.

Vragenrondje

Na de verhalen was er ruimte voor vragen. Hoe kan de VVD zorgen dat innovaties meer ruimte krijgen? Waarom is er nog geen meerprijs voor boeren voor bovenwettelijke eisen? Zorgen de landbouwsubsidies wel voldoende voor prikkels om te vernieuwen? Wat wil de VVD doen om de stikstof te verlagen? Wat verwachten de ondernemers van de gemeente?

Wil jij het antwoord weten op deze vragen? Kijk dan het politieke iCafé terug via www.vvdgo.nl.