VVD kritisch op status nationaal park voor gemeente

Foto: Caroline van der Mark

Een bijzonder gesprek binnen de gemeenteraad op 4 februari. Daar werd gesproken over de aanwijzing van NL Delta als nationaal park.

Dit nieuwe nationale park moet een gebied omvatten van de Biesbosch tot de Haringvlietsluizen. En dat zal niet alleen de huidige beschermde natuurgebieden omvatten. Als het aan de initiatiefnemers valt heel de gemeente Goeree-Overflakkee daaronder. Jouw huis en tuin dus ook. Dit roept bij de VVD Goeree-Overflakkee veel vragen op.

Veel onduidelijkheden

Er zijn nog veel zaken erg onduidelijk, vindt de partij. Bijvoorbeeld welke juridische status en bescherming NL Delta zal krijgen. De bestaande nationale parken zijn allemaal Natura 2000 gebied en daar worden ze door beschermd. Volgens het college zal dat niet gelden voor NL Delta en verandert er eigenlijk helemaal niets.

De VVD betwijfelt dat. “Hoe voorkomen we dat via de rechter kan worden afgedwongen dat het nieuwe nationaal park extra beschermingsmaatregelen moet gaan nemen? Of dat de status nationaal park kan worden aangevoerd als argument om nieuwe ontwikkelingen tegen te gaan of af te remmen? Wat betekent het voor onze bestaande en toekomstige bedrijvigheid? Voor onze agrariërs en vissers? Voor wonen, werken en recreëren op ons eiland? Hoe denkt de gemeente de regie te houden over het gebied?” vraagt VVD-raadslid Ellen Nijssen zich af. “De stikstofproblematiek en de klimaatzaak hebben laten zien hoe dit soort dossiers uit de hand kunnen lopen. Politiek en bestuur hebben dan na slepende juridische procedures het nakijken.”

Beheerautoriteit

Ook het bestuur van het park roept vragen op bij Nijssen. “Voor het bestuur en beheer van NL Delta zal een nieuwe vereniging opgericht moeten worden. Daarin moeten in ieder geval de betrokken overheden vertegenwoordigd zijn. Er is een kans dat in een later stadium een ‘beheerautoriteit’ ingesteld gaat worden voor NL Delta. Over de rol en bevoegdheden daarvan is nog niets bekend. Wat wordt het democratische gehalte van de nieuwe organisatie? En van de beheerautoriteit? Hoe gaan zij zich verhouden tot het gemeentebestuur? Hoe werkt NL Delta door in de nog op te stellen omgevingsvisie voor ons eiland?”

Van bovenaf opgelegd

De VVD is ook ontevreden over het proces rond de statusaanvraag voor NL Delta. Dat heeft zich niet alleen buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad voltrokken. Ook ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners zijn er nooit bij betrokken.

“Het van bovenaf opleggen van dit soort zaken zonder overleg is niet meer van deze tijd,” vindt Ellen. Wethouder Markwat beloofde een webinar over het onderwerp voor inwoners en ondernemers. Maar dat vindt Nijssen mosterd na de maaltijd. “De pap is al gestort, zoveel is wel duidelijk. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering het college scherp bevragen op dit onderwerp.”

De VVD Goeree-Overflakkee heeft inmiddels ook haar zorgen en vragen gedeeld met een aantal leden van de provinciale staten van Zuid-Holland.