Huisartsen en gemeente samen voor betere jeugdzorg

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Vier huisartspraktijken op het eiland hebben vanaf 1 februari versterking gekregen in de vorm van een praktijkondersteuner!

Deze praktijkondersteuner houdt zich specifiek bezig met de jeugd. De zorgprofessional is de verbindende schakel tussen de huisarts en (gemeentelijke) jeugdhulpverlening.

Soms komt een ouder, verzorger of jongeren voor vragen te staan. De hulp of advies van een professional kan dan heel erg nodig zijn. De praktijkondersteuner kan in deze gevallen via de huisarts worden ingeschakeld. Bij voorbeeld bij jongeren met (lichte) psychische, emotionele of gedragsproblemen. Dat kan zijn bij zorgen over de ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld druk, stil, prikkelbaar of vaak boos. Maar ook angstige of nerveuze gevoelens, somberheid, dwanggedachten of problemen bij moeilijke situaties.

Pilot

De versterkte samenwerking tussen de gemeente, huisartsen en praktijkondersteuners is een pilot van 2 jaar. Onlangs werden hiervoor de handtekeningen gezet onder een intentieovereenkomst. Dat was de symbolische start voor de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd. De handtekeningen kwamen dan ook van Huisarts Hermen Driece en wethouder Berend Jan Bruggeman.

In andere gemeenten in Nederland wordt de praktijkondersteuners jeugd al een tijdje ingezet. En alle partijen zijn er positief over, zowel de hulpverleners als de zorgkrijgers en de gemeente. De ondersteuner ontlast de huisarts. Ze hebben de tijd om goed in gesprek te gaan voor het kind of de jongeren. De praktijkondersteuner weer vervolgens ook wat de mogelijkheden zijn voor de juiste hulp in de eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt ook dat jeugdzorg meer op maat kan worden ingezet. Dit zorgt ervoor dat jongeren en ouders eerder en beter geholpen worden.

Hoge verwachtingen

“Sneller de juiste hulp voor onze jongeren, dat is de inzet,” zegt wethouder Bruggeman. “We zien allemaal de meerwaarde van goede samenwerking en korte lijntjes.” De wethouder heeft dan ook hoge verwachtingen van de proef. “Van huisartsen horen we dat ze regelmatig jongeren in hun spreekuren krijgen. Maar eigenlijk is er te weinig tijd om hun hulpvraag duidelijk te krijgen. Doorverwijzen naar specialistische hulp is lang niet altijd de beste oplossing. De praktijkondersteuner is iemand die doorvraagt. Ze krijgen inzicht in de omgeving van een jongeren. En vervolgens investeren ze in een vertrouwensband. Zo wordt sneller duidelijk wat echt nodig is. Dat kan specialistische zorg zijn. Maar het kan ook heel goed dat laagdrempelige preventieve hulp in eigen omgeving meer resultaat geeft.”

Snellere hulp

Huisarts Hermen Driece is het met hem eens en vult de wethouder aan. “We hopen op deze manier jongeren met psychische problemen sneller te kunnen helpen,” zegt hij. “We hopen ook dat vroegtijdige inzet van de praktijkondersteuner preventief werkt. Want door eerder in te grijpen kunnen we psychische problemen op tijd behandelen. Daarmee worden mogelijk psychische aandoeningen in de toekomst voorkomen. Zo verwachten we ook de kwaliteit van de psychische zorg voor onze jongeren te verbeteren.”

De praktijkondersteuner is een extra specialist in het team die extra tijd heeft voor deze problematiek. “Verder brengen we door deze ondersteuner de zorg waar mogelijk dichter bij de patiënt. De juiste zorg op de juiste plaats,” gaat Driece verder. “Als psychische problematiek door de ondersteuner behandeld kan worden, dan hoeft de patiënt niet ergens anders naartoe. Daardoor is de drempel lager om de behandeling te krijgen en accepteren.”

Vier huisartsenposten

De afgelopen tijd is de invoering van de praktijkondersteuner vormgegeven. Dit allemaal in overleg met Zorggroep Haringvliet, een aantal enthousiaste huisartsen en de gemeente. De praktijkondersteuner werkt op de volgende locaties:

  • Huisartsenpraktijk Boom en Driece in Ooltgensplaat
  • Huisartsenpraktijk Oude-Tonge
  • Huisartsenpraktijk Westplaat in Sommelsdijk
  • Huisartsenpraktijk Kop van ’t Eiland in Ouddorp

De proef zal twee jaar duren. Daarna kijken de partijen gezamenlijk of alle huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner kunnen krijgen.