Meldpunt voor fouten in overheidsregistraties van start

Foto: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Het kan zo zijn dat er binnen bepaalde organisaties en een fout staat in jouw persoonlijke gegevens. Maar wat doe je als je die fout ontdekt? Waar moet je aankloppen?

Sinds deze week kunnen burgers, bedrijven en overheidsorganisaties terecht bij een meldpunt. Dit is het Meldpunt Fouten in Overheidsorganisaties (MFO). Hier worden fouten in een overheidsregistratie gecorrigeerd.

Dit gebeurt niet meteen. Als je een fout ontdekt in je gegevens, moet je dit in eerste instantie zelf aanpassen bij de betreffende organisatie. Dat kan echter lastig zijn als niet bekend is om welke organisatie het gaat. Ook als er meerdere organisaties bij betrokken zijn kan dit een moeilijke kwestie zijn. In dat geval biedt MFO hulp.

Wat doet het MFO

Het MFO heeft een aardige waslijst aan dingen die ze doen. We zetten ze even op een rijtje. Het MFO:

  • wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan ze aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen ze er alles aan om te zorgen dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen ze waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisaties

Het MFO werkt samen met de melder en alle betrokken organisaties. Dit wordt gedaan zo lang het duurt tot alle gegevens weer kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of bijna niet mogelijk blijkt de onjuiste gegevens aan te passen.

Meer informatie

Heb jij problemen met persoonsgegevens en kom je er echt niet uit? Of wil je meer informatie over het MFO? Kijk dan op www.rvig.nl/mfo of bel met 088 900 1000.