5,6 miljoen euro voor project Stad aardgasvrij

Foto: Afbeelding van Сергей Горбачев via Pixabay

Het project Stad Aardgasvrij ontvangt 5,6 miljoen euro uit het programma ‘aardgasvrije wijken’. Dit geld wordt gebruikt om Stad aan ’t Haringvliet van het gas af te halen.

“Met deze bijdrage kunnen we de overstap van aardgas naar waterstof voor de inwoners financieel ondersteunen. Zo hebben de inwoners geen extra kosten,” zegt wethouder Tea Both-Verhoeven. “Dit is een belangrijke stap in dit traject.”

Aardgasvrij

Met waterstof stappen de inwoners over naar een duurzame vorm van verwarming. Dit gaat dan geheel zonder CO2 uitstoot. De financiële bijdrage wordt onder andere besteed aan maatregelen waarmee inwoners de overstap naar waterstof kosteloos kunnen maken. Het uitgangspunt is dat ze de komende 15 jaar geen hogere rekening hebben voor waterstof, vergeleken met aardgas. Deze randvoorwaarde moet in het vervolg van het project nog worden ingevuld.

Ook kunnen inwoners investeringen in energiebesparende maatregelen spreiden over meerdere jaren. Denk bijvoorbeeld aan isolatie, maar ook elektrisch verwarmen. Dat zijn investeringen die je vooraf moet doen.

Aanvraag

De gemeente Goeree-Overflakkee was één van de 71 gemeenten die een aanvraag hadden ingediend. Negentien aanvragen zijn daaruit geselecteerd, waaronder dus Stad Aardgasvrij. In de motivatie voor de toekenning wordt benoemd dat het voorstel financieel, technisch en organisatorisch goed is uitgewerkt. De juiste stakeholders worden er ook bij betrokken. Wat ook voor het project spreekt is het initiatief van de inwoners.

Kennisuitwisseling

De gemeente werkt bij de realisatie van het project samen met de gemeente Hoogeveen. Hoogeveen heeft vergelijkbare plannen voor de toepassing van waterstof. Ook zij hebben een bijdrage gekregen vanuit het programma. “Nu kunnen we de kennisuitwisseling voortzetten,” zegt Both-Verhoeven. “We kunnen samen zorgdragen voor twee mooie proeftuinen als bijdrage aan de energietransitie in Nederland.”

Samenwerking Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij is een initiatief van inwoners om het dorp aardgasvrij te maken. Zij werken hiervoor samen met negen andere partijen. Dat zijn Coöperatie Deltawind, Eneco, Gasunie, Greenpoint Group, Hygro, Oost West Wonen, provincie Zuid-Holland, netbeheerder Stedin en de gemeente Goeree-Overflakkee

De samenwerking tussen de verschillende partijen is afgelopen zomer bekrachtigd met een intentieovereenkomst. Deze is aangeboden aan de actieve groep inwoners van Stad aan ’t Haringvliet en wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Vervolg

Het is de ambitie om in 2025 de overstap naar waterstof ook echt te maken. Daarvoor moeten het komende jaar belangrijke beslissingen worden genomen. Er moeten antwoorden worden geformuleerd op technische vragen en vragen over wet- en regelgeving. Hiervoor zijn de samenwerkende partijen in gesprek met verschillende ministeries.

Daarnaast ligt er nog een forse investeringsvraag voor de ontwikkeling, bouw en onderhoud van het systeem voor productie en levering van waterstof. De partijen zoeken op dit moment naar aanvullende mogelijkheden voor financiering van het project.