PvdA-fractie blij met raadsbesluit over zwembaden

Foto: Sam Fish

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft unaniem ingestemd met het voorstel om zwembad ’t Zuiderdiep in Stellendam te behouden. Er komt nu een plan voor een nieuw zwembad op het midden van het eiland.

De Partij van de Arbeid (PvdA) pleit al jaren voor het behoud en de doorontwikkeling van het zwembad in Stellendam. Ze dan zijn ook blij met de raadsbrede ondersteuning voor de ontwikkelrichting van de zwembaden op het eiland.

Toekomst

Raadslid Petra ’t Hoen sprak in de raadsvergadering van donderdag 16 juli over de toekomst van de zwembaden. Zij heeft haar waardering uitgesproken over het rapport van het Mulier Instituut. Daarin stonden verschillende scenario’s die zij voor de zwembaden in beeld hebben gebracht.

’t Hoen vroeg specifiek om aandacht voor de brief van de dorpsraad van Dirksland. Inwoners van Dirksland hebben destijds zelf het geld bij elkaar gebracht voor zwembad De Gooye. Voor de PvdA betekent dat dus een grote rol voor de dorpsraad in het verdere proces. Ook ziet de partij graag dat andere sleutelpartijen betrokken worden.

Openingstijden

Maar dat is niet alles wat de partij te zeggen had. Ze willen namelijk ook af van de ingekorte openingstijden (zaterdag en zondag dicht) van het Zuiderdiep. Kunnen zwemmen in de buitenlucht is volgens de partij erg belangrijk in corona-tijd.

Tot slot vraagt ’t Hoen om een integrale aanpak waarbij ook de eventuele impact van een nieuw zwembad midden op het eiland voor de sportcomplexen De Gooye en De Staver betrokken wordt.

Meedenken

Heb je zelf ideeën voor het uitwerkingsplan voor de zwembaden? En wil je die graag delen met de partij? Dat kan! Doe dit via de maandelijkse digitale inloopfractie. Bij deze inloopavonden worden de onderwerpen aangedragen door de mensen zelf en niet door de partij. Zij luisteren vooral en gaan met mensen in gesprek. Kijk voor meer informatie hierover op de Facebookpagina van de partij.