Burgemeester: Corona blijft ons leven beheersen

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Corona-virus, corona-crisis, corona-maatregelen, corona-angst, corona-patiënt. De kranten staan nog steeds bol van termen die te maken hebben met de crisis waarin we ons bevinden. Corona blijft ons leven beheersen.

Door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

Hier en daar hoor ik mensen er nog een nieuwe term aan toevoegen; corona-moeheid. Ik kan me dat goed voorstellen. Helaas, het coronavirus blijft nog een tijd onder ons. We zullen met het virus moeten zien te leven. Onze samenleving in aangepaste vorm laten functioneren. Daarbij is de overheid primair gericht op de volksgezondheid. Maar het is ook ontzettend belangrijk dat onze economie weer op gang komt.

Versoepelingen

Ik ben daarom blij dat in de afgelopen weken de eerste versoepelingen zijn ingegaan. Het is goed voor iedereen, maar zeker voor al onze ondernemers. De impact van de crisis op het bedrijfsleven van ons eiland is groot. Gelukkig worden de persoonlijke vrijheden groter. En waar mogelijk kan de economie weer uit haar bevroren toestand langzaam ontdooien. Zo kunnen recreatieondernemers stapsgewijs hun park of camping steeds verder openstellen.

Op het moment dat u dit leest mogen zij 75% van hun plaatsen weer verhuren. Ook de horecaondernemers en paviljoenhouders op het Noordzeestrand hebben inmiddels meer ruimte om te ondernemen. Zij mogen tijdelijk een strandterras realiseren, met een foodtruck of een ander uitgiftepunt. De andere horecaondernemers op ons eiland mochten vanaf afgelopen maandag de deuren voorzichtig weer openen. Het gaat met kleine stapjes, maar we zetten ze wél in de goede richting!

Onderwijs

Het is fijn dat de kinderen weer naar school gaan. Er is door het onderwijspersoneel ontzettend hard gewerkt om de richtlijnen te integreren in de scholen. Mijn complimenten hoe dit proces verloopt, ik vind het knap. Volgens mij zijn de meesters en juffen weer erg blij om hun kinderen te zien. En de kinderen kunnen weer fijn met hun vrienden optrekken.

Toekomst van het virus

Het wordt spannend. Houden we het virus eronder en versoepelen we verder? Of laait het virus weer op en moeten we weer maatregelen treffen? Ik heb het al eerder gezegd. Hoe beter wij ons aan de regels houden, hoe sneller de crisis voorbij is. In de afgelopen tijd hebben we dit met elkaar ontzettend goed gedaan! Dat is de reden dat we nu kunnen versoepelen.

Regels

U kunt de regels vermoedelijk ondertussen dromen. Regels, we houden er eigenlijk niet zo van. Ze worden niet altijd door iedereen eerlijk gevonden, soms zelfs overdreven en te beperkend. Ik denk aan het tijdelijk verplaatsen van de weekmarkt van Sommelsdijk naar Middelharnis. Of het verbod voor een aantal winkeliers om een uitstalling te plaatsen.

Ik begrijp de emotie die deze besluiten teweegbrengt goed. Het zijn dan ook geen besluiten die lichtzinnig worden genomen. In de afwegingen die wij maken staat de gezondheid van onze inwoners voorop. Natuurlijk houden we ook rekening met de draagkracht onder inwoners en ondernemers. Maar het moet veilig zijn voor de volksgezondheid. Daar ligt de grens.

Laat je testen

Een krachtig middel dat vanaf volgende week wordt ingezet is de corona-testlocatie. Als u klachten heeft zoals verkoudheid, keelpijn of koorts kunt u zich door de GGD laten testen op het corona-virus. De testlocatie op Goeree-Overflakkee gaat waarschijnlijk op 8 juni open. Deze bevindt zich op het bedrijventerrein Oostplaat in Middelharnis (Zernikeweg 28).

In dit speciale ‘drive thru centrum’ worden monsters afgenomen, die vervolgens op het corona-virus worden getest. Snelle zekerheid voor de mensen en een krachtig preventief wapen tegen virusuitbraken. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de verspreiding van het virus en kan het virus nog beter ingedamd worden. Zo hebben we een nieuw perspectief op een samenleving waarin we met elkaar het virus meer en meer onder controle krijgen.

Met vriendelijke groet,

Ada Grootenboer-Dubbelman