Dringende oproep van Stichting Alles voor Mekaar

Foto: Pixabay; Stevepb

De afgelopen dagen heeft de stichting Alles voor Mekaar een noodkreet gestuurd naar alle colleges en raadsleden van Nederlandse gemeenten.

Door Frans Pelders

In de noodkreet wordt opgeroepen om alles op alles te zetten om alle kwetsbare, eenzame senioren op te sporen. Het is de bedoeling hen een helpende hand te bieden.

Veel eenzame ouderen zijn bekend bij de instanties en organisaties die zich voor ouderen inzetten. Maar een groot aantal is nergens in beeld. En dat komen ze ook niet. Zij trekken zich terug en hebben geen sociale contacten. Ze zijn vaak ook ziek en/of bang. Hun lot is te schrijnend voor woorden. Juist in deze moeilijke corona-tijd kan dit niet langer getolereerd worden. De stichting vindt dat er iets moet gebeuren!

Huiverig

Er is maar één doeltreffend middel om deze ouderen te vinden. Dit kan via de Basisregistratie Personen, het vroegere bevolkingsregister. Gemeenten zijn huiverig om deze gegevens in te zetten, gezien de strenge privacywetgeving. Begrijpelijk, maar toch; het kan!

De Heusdense stichting Alles voor Mekaar heeft een plan van aanpak ontwikkeld. Daarbij blijft de privacy maximaal gewaarborgd. Dat plan wordt in hun eigen gemeente eerst uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de onzichtbare ouderen in beeld worden gebracht.

Ophef

De noodkreet zal ongetwijfeld voor ophef zorgen. Maar het is belangrijk dat de gemeenten inzien dat deze zware tijd om maatregelen vraagt. Alle eenzame en kwetsbare ouderen moeten geholpen kunnen worden.

Wanneer het plan naar Goeree-Overflakkee komt is niet bekend.