Het is weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen!

Foto: PR Gemeente Goeree-Oerflakkee

Het is vandaag vrijdag 24 april en dat houdt in dat het tijd is voor de jaarlijkse lintjesregen. Door het corona-virus is die dit jaar wel iets anders dan we gewend zijn.

Door Sam Fish

Normaal gesproken verschijnt de burgemeester op de stoep en speldt ze het lintje op bij iemand die het verdient. Dit jaar worden deze mensen nog steeds verrast, maar dan door middel van een telefoontje.

Lintjesregen

In totaal hebben zo’n 3000 mensen vandaag een lintje gekregen. Op Goeree-Overflakkee zijn dat er vijf. De lintjesregen vindt elk jaar plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Dat is voor 2020 dus vrijdag 24 april. In Nederland is het zo dat iedereen een lintje kan krijgen. Om ervoor in aanmerking te komen moet je voor langere tijd een waardevolle bijdragen leveren aan de samenleving. Daarnaast moet je ook voorgedragen worden door iemand anders.

Op Goeree-Overflakkee krijgen vandaag vijf mensen een lintje. Het gaat om Maja Ihrman-Breen uit Ouddorp, Jaap van Oostenbrugge uit Stellendam, Ad Hameete uit Dirksland, Gerrit Born uit Middelharnis en Jan Terlouw uit Sommelsdijk. Zij zijn allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Naussau.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam met elk van hen telefonisch contact op via videobellen. Op die manier was er toch een uniek persoonlijk moment. Allen waren blij verrast met de bijzondere mededeling die zij van de burgemeester te horen kregen. Later op de dag is aan huis een oranje boeket, een taart met afbeelding van een onderscheiding en een kaart met persoonlijke boodschap van de burgemeester bezorgd.

Maja Ihrman-Breen uit Ouddorp

Klaas, de man van Maja, kreeg in 1976. Maja besloot de taak van mantelzorger op zich te nemen. Dit doet zij inmiddels al 44 jaar en het roept veel bewondering op bij de mensen om haar heen. De fysieke gesteldheid van Klaas veranderde in de loop der jaren van minder-valide naar volledig invalide. Maar Maja zorgt niet alleen al jaren voor haar man. Ze was ook jarenlang mantelzorgers voor haar beide ouders. Zij kwamen In 1989 en 1998 te overlijden. Daarna nam zij ook jarenlang de verzorgende taak op zich voor haar meervoudig gehandicapte broer Hans, die sinds 2018 in de Vliedberg verblijft.

Jaap van Oostenbrugge uit Stellendam

Van 1986 tot 1998 was Jaap van Oostenbrugge hulpverlener bij het Rode Kruis voor de afdeling Stellendam. Bij de Hersteld Hervormde Kerk in Stellendam is de heer Van Oostenbrugge sinds 1991 actief in diverse functies. Tot 1999 was hij diaken en scriba, en vanaf 2015 is hij ouderling en sinds 2018 weer scriba. Bij Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ in Stellendam vervult Jaap de taak van voorzitter. Dit doet hij al sinds het jaar 2000. En sinds 2013 is de heer Van Oostenbrugge betrokken bij Sjaloom Zorg. Hij was daar enkele jaren vrijwilliger bij de locatie Willemshof. En vanaf 2018 is hij voorzitter van de Stichting Vrienden.

Ad Hameete uit Dirksland

Ad Hameete is sinds 1987 vrijwilliger bij chauffeursvereniging Flakkee. Vanaf het eerste uur is hij als coördinator nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Truckrun. Daarnaast zet Ad zich al achttien jaar in voor de Hervormde Gemeente Dirksland, in de functies van koster, ouderling-kerkrentmeester, ledenadministrateur en lid van de commissie verbouw van verenigingsgebouw Onder de Wiek.

Gerrit Born uit Sommelsdijk

Al vanaf 1978 is Gerrit Born actief als vrijwilliger op het gebied van onderwijs, kerk en zorg. Van 1978 tot 1988 was hij Bestuurslid bij de Groen van Prinstererschool in Sommelsdijk. In de jaren tussen 1991 en 2018 vervulde de heer Born diverse perioden verschillende functies binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Hij was diaken, ouderling, voorzitter commissie van beheer, tweede voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de renovatiecommissie. Op dit moment is hij nog secundus van de Generale Synode

Bij Sjaloom Zorg was de heer Born lid van de Raad van Toezicht van 1994 tot 2010.  Daarnaast bood hij sinds 2005 een periode van negen respectievelijk elf jaar ondersteuning aan twee bejaarden in de vorm van praktische en administratieve zaken. Sinds 2016 is Gerrit actief als Bestuurslid van Stichting ter bevordering van het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen.

Jan Terlouw uit Middelharnis

Jan Terlouw begon bij de Protestantse Gemeente in Hoek met vrijwillige taken. Ook was hij lid van het college Kerkrentmeesters in de jaren van 1982 tot 1986. Daarna zet hij zich vanaf 1988 in voor de Exoduskerk in Sommelsdijk, waar hij veel functies binnen de kerkenraad vervulde. Zo was hij notulist, diaken, scriba en voorzitter van de kerkenraad. Sinds 2012 maakt Jan ook deel uit van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast betekent hij sinds 2017 namens Stichting ZIJN veel voor 70-plussers door zijn preventieve huisbezoeken en biedt hij ondersteuning en advies op financieel gebied.

Waardering

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf tijdens de gesprekken aan dat het gemeentebestuur veel waardering heeft voor zoveel vrijwillige inzet door onze inwoners. Zowel de decorandi als de burgemeester kijken uit naar een feestelijk moment waarop de Koninklijke onderscheidingen opgespeld kunnen worden.

FOTO:  Boven – Jan Terlouw (links), Maja Irhman-Breen (rechts). Onder – Gerrit Born (links), Ad Hameete (midden), Jaap van Oostenbrugge (rechts).

Lintjesregen 2020