VVD Goeree-Overflakkee is tegen niet-corona geldsteun

Foto: Pixabay; Alexas_Fotos

De VVD-fractie van Goeree-Overflakkee heeft een brief aan Mark Rutte en de VVD in de Tweede Kamer geschreven. Hierin geven ze aan tegenstander te zijn van Eurobonds en steun uit het ESM zonder voorwaarden.

De fractie doet dit samen met veel andere lokale VVD-fracties uit Nederland. De partijen roepen van VVD-fractie in de Tweede Kamer en de premier op om tijdens de komende onderhandelingen geen concessies te doen over dit onderwerp.

Het corona-virus zorgt in heel Europa voor veel leed. Een pandemie waar geen enkel zorgsysteem op voorbereid is. We moeten elkaar in Europa dus helpen. Dit kan met medische hulp, vrije doorgang van goederen, vrije deling van kennis en informatie. Solidariteit is goed.

Economische gevolgen

Maar er zijn ook economische gevolgen. Nederland staat er financieel goed voor. Na de vorige crisis heeft de Nederlandse bevolking grote offers gebracht. Dit was nodig om goed voorbereid te zijn op een nieuwe crisis. Deze crisis.

Enkele Europese landen houden zich al vele jaren niet aan de afgesproken begrotingsregels. Het zijn deze landen die nu economische steun verwachten zonder voorwaarden. De Flakkeese fractie vindt dat niet acceptabel.

ESM

De Eurozone heeft na de kredietcrisis van 2008 een noodfonds gecreëerd. Dat is het Europees Stabilisatiemechanisme (ESM). Het doel van dit fonds is om steun te kunnen geven aan eurolanden in nood. Voorwaarde is wel dat er economische hervorming plaats moet vinden als er gebruik wordt gemaakt van dit fonds. In het regeerakkoord staat het volgende hierover:

“Om de muntunie goed te laten werken, is het nodig dat deze wordt verbeterd, dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheden nakomen en de negatieve gevolgen van hun beleid niet kunnen afschuiven op andere landen.”

De VVD Goeree-Overflakkee steunt het Europees steunpakket van 500 miljard. Maar alleen als dat gericht is op corona-gerelateerde uitgaven. Er is geen steun voor een vrijbrief voor Europese landen om door te gaan met hun huidige financiële beleid, waarbij er geen enkele prikkel is om dit beleid aan te passen.

De risico’s die Nederland loopt via het noodfonds (en de opkoop van schulden door de Europese Centrale Bank) moeten beheersbaar en verantwoord blijven.

Eurobonds

Daarnaast is er vanuit enkele landen een pleidooi voor Eurobonds. Het gemeenschappelijk financieren van schulden van de EU-lidstaten vindt de VVD Goeree-Overflakkee ongewenst. De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Ook hierin is het regeerakkoord glashelder. De VVD Goeree-Overflakkee roept de VVD-fractie op om het kabinet aan het regeerakkoord te houden. Dit doen ze samen met tal van andere fracties in het land.

“Het is tijd voor solidariteit en voor medische noodhulp aan hen die getroffen zijn door het corona-virus. Economische steun is ook zeker mogelijk. Alleen wel door afspraken te maken die te verantwoorden zijn,” aldus VVD Goeree-Overflakkee.